"תכלה שנה וקילולותיה…תחל שנה וברכותיה"

משפחת גלבוע

שנה לא קלה עברה על כל בית ישראל…

וללא ספק בנוסף.. אצלי היתה שנה ששינתה לי את כל החיים

מה שהיה כבר לא ישוב לעולם…

בכיתי כאבתי התעצבתי…וקמתי מחדש!!

התחלה חדשה ..ליום חדש..לשנה חדשה!!!

"אם תלמד לאהוב את מה שיש לך

לא תצטרך לרצות את מה שאין לך.."

(מבית מדרשו של חברי אלי גניס…)

זוהי שנתי ה 60….גיל מופלג..אבל לא מממש זקנה

מכדי ללמוד ולהכיל..

"הגיל אינו מקנה חכמה..אבל נותן פרספקטיבה"

(מבית מדרשו של אלי גניס..)

למדתי לקבל את המחלה שלי..למדתי לאהוב ולחבק את כל מי

שהיה וליווה אותי בכל רגע שהייתי זקוקה לו/לה ולמדתי לקבל את חיי מחדש

ולהביןשאני לא יכולה לקבל או לרצות את מה שאין…

וכל מה שיש הוא נפלא  ומאיר לי את הבוקר לעוד יום חדש..

שולחת את אהבתי ואת ברכתי לשנה טובה ולתפילה שתהיינה עוד

הרבה שנים של יחד לך ולכל המשפחה

חיבוק ענק, אוהבת סאלי

ככל שנרבה לאהוב, יהיה לבנו טוב יותר,
וככל שירבו ידידינו, נהיה אהובים יותר !

משפחת גלבוע