סיכום שנת הנחיית סטודנטים

ד"ר שבתאי לויט

זו הזדמנות בשבילי להודות לאגודה לטרשת נפוצה, לאוניברסיטה העברית ולמכללת ספיר על נכונותם לפתח מודל חדשני, של מתן מענה טיפולי פרטני, לחולי טרשת נפוצה, באזור ירושלים. כפי שידוע לכולנו, האגודה לטרשת נפוצה, מנסה לתת מענים שונים ומגוונים, לאלפי החולים הרשומים אצלה, על בסיס משאבים מצומצמים בכוח אדם ובכסף. הקמת השרות תמיכה פסיכו-סוציאלי המבוסס על סטודנטים לעבודה סוציאלית, אשר נמצאים בשלבים שונים של הכשרתם, באמצעות מדריך אחד, מאפשר לתת מענה פרטני ל 13-15 חולים, על בסיס שבועי, בביתם!!

בשנתיים האחרונות, המודל הולך ומתרחב, וצמח מ 2 סטודנטים שנה א לעבודה סוציאלית בתשע"ג, אשר יכלו לתת שעתיים שבועיים,  לשבעה סטודנטים, אשר נותנים כ 35 שעות שבועיות.

סטודנטים אלו, ליוו במשך בשנה האחרונה, כ 14 חולים, אשר ביקשו זאת, על בסיס שבועי.

אני מביא בהמשך תגובות של חולים ושל הסטודנטים למפגש מרתק זה, אשר התרחש במהלך השנה.