קבוצות תמיכה

15 דצמבר 2020

קבוצות תמיכה טיפוליות – ברחבי הארץ, בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. בהנחיית אנשי מקצוע פסיכולוגים, עו"ס ומנהלת שירות לחולה הקבוצות נפגשות פעם בשבועיים, בשלושה שבועות,

קבוצות תמיכה פרונטליות 2020
15 דצמבר 2020

קבוצות תמיכה טיפוליות – ברחבי הארץ, בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. בהנחיית אנשי מקצוע פסיכולוגים, עו"ס ומנהלת שירות לחולה הקבוצות נפגשות פעם בשבועיים, בשלושה שבועות,

קבוצות תמיכה בזום 2021
קבוצות תמיכה בזום – שרון טלאור, עובדת סוציאלית קלינית MSW (מאסטר בע“ס)