סיכום שנת הכשרת סטודנטים
ממכללת מבח"ר שלוחה של אונ' חיפה

לינדנבאום תמי, עו"ס, מנחת סטודנטיות

עבודתי השנה באגודה התמקדה בשני מישורים:
הדרכת שתי סטודנטיות ממכללת מבח"ר-שנה ג' בעבודה סוציאלית.
הנחיית הסטודנטיות הייתה במישור הפרטני ובמישור הקבוצתי.
עבודת הסטודנטיות התמקדה  השנה הן בעבודה פרטנית והן בעבודה קבוצתית.

במישור הפרטני:
כל אחת מהסטודנטיות קיבלה 4 מטופלים  החולים בטרשת נפוצה, חולים אשר מצבם התפקודי אינו מאפשר ניידות מחוץ למסגרת הביתית, ולכן הפגישות התקיימו במסגרת הביתית.
מעבר למאפיינים האישיים של כל מטופל, עיקר העבודה של הסטודנטיות מול מטופליהן התמקדה בהתמודדות עם מחלה כרונית בהתייחס להיבט :הרגשי ,הבין אישי, המשפחתי, הזוגי ,התפקודי תוך התבוננות על כל מעגלי החיים של כל מטופל.
הפגישות היו חד שבועיות, למשך כשעה כל מפגש.
המטרה הייתה לאפשר לכל מטופל, נוכח המקום הרגשי  בו נמצא ,השלב של מחלתו, לזהות את מערך הכוחות האישי שלו, את מערך התמיכה שלו, ולהעניק לו תמיכה רגשית  ואינסטרומנטלית בהתייחס לצרכיו האישיים והמשפחתיים מעבר להתערבות נקודתית על פי צרכיו האישיים של כל מטופל.

במישור הקבוצתי:
הסטודנטיות הנחו שתי סדנאות:
1.סדנא להורים שאחד מבני הזוג חולה בטרשת נפוצה. הסדנא התקיימה למשך 6 מפגשים ,בני שעה וחצי כל מפגש. מטרת הסדנא התמקדה בהתמודדות ההורית בצל מחלה כרונית ומטרתה הייתה לצייד את ההורים בכלי התמודדות אפקטיביים מול ילדיהם הבריאים.
2.סדנא לחולים בטרשת נפוצה אשר מטופלים במרפאת טרשת בבי"ח איכילוב.
הסדנא התקיימה למשך 4 מפגשים והתמקדה בהיבטים הרגשיים, תפקודיים, אישיים ומשפחתים המהווים חלק מהתמודדותו של האדם החולה במחלה כרונית.