T&GO DENT – גולן ביטון

הרצאה מיום העיון שהתקיים לחברי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה ב- 11.7.19 בחסות חב' רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ 

צעד חכם לחיוך מושלם – טיפולי שיניים ברומניה בעלויות מיוחדות