ד"ר אלה שיפרין – חשיבות הטיפול המוקדם – יום עיון – 26.10.21