השתתפות ביום העיון מותנית בתשלום דמי השתתפות סמליים: 18 ₪- ח"י

 

אפשר לתרום לאגודה הישראלית לטרשת נפוצה דרך BIT!

 http://bit.ly/30qgPd8