הוועד המנהל והמועצה הרפואית המייעצת

18 מאי 2014

מועצה רפואית מייעצת בוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) המועצה הרפואית המייעצת מורכבת מחברי ועד שהם רופאים, חוקרים ואנשי מדע, ובראשם עומד יושב-ראש

מועצה רפואית מייעצת בוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
18 מאי 2014

הנהלת הוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) הנהלה נבחרת על ידי מועצת המנהלים, והיא מורכבת מיושב-ראש, שני סגנים, גזבר כבוד, מזכיר כבוד, וכמה

הנהלת הוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
18 מאי 2014

מועצת המנהלים – הוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) מועצת המנהלים מורכבת משבעה חברים לכל הפחות ומעשרים ותשעה חברים לכל היותר. חברי מועצת

מועצת המנהלים – הוועד המנהל של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
18 מאי 2014

חבר כבוד מועצת המנהלים רשאית לבחור, על פי המלצת הנהלת האגודה, בחברי כבוד לאגודה. * בתפקיד זה יכולים לכהן נשים וגברים כאחד.

חבר כבוד
18 מאי 2014

נשיא כבוד ויושב-ראש כבוד האספה הכללית, על פי המלצת הנהלת האגודה, רשאית לבחור לאגודה נשיא כבוד ויושב-ראש כבוד. תפקידם של השניים הוא להקנות לאגודה תדמית

נשיא כבוד ויושב-ראש כבוד
18 מאי 2014

הנהלת האגודה בהנהלת האגודה ארבעה גופים: הוועד המנהל, מועצת המנהלים, ההנהלה ומועצה רפואית מייעצת. להלן הפירוט: הוועד המנהל מורכב מאישי ציבור ובהם חברי כנסת, סופרים,

הנהלת האגודה