דיווח שנתי

17 מאי 2021

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה דו”ח פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2020 מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי לצפייה בדו”ח – לחצו כאן

פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2020 – מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי?
31 דצמבר 2019

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה דו”ח פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2019 מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי לצפייה בדו”ח – לחצו כאן

פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2019 – מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי?
31 דצמבר 2018

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה דו”ח פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2018 מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי לצפייה בדו”ח – לחצו כאן

פעילויות ושירותי האגודה בשנת 2018 – מה עשינו? כיצד גייסנו? כמה? ממי?