שירותים מיוחדים

חולים רבים אינם מודעים לעובדה שבנוסף לקצבת נכות כללית שהם מקבלים מביטוח לאומי הם עשויים היות זכאים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, בנוסף לקצבת הנכות הכללית .

קצבה זו ניתנת עבור העזרה לה הם זקוקים בביצוע פעולות היום-יום, כך שניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל ואף ניתן לקבל קצבת שירותים מיוחדים ללא קצבת נכות כללית כאשר החולה עובד וממשיך להתפרנס מעל גובה ההכנסה המותר.

התנאי להגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים הוא –

חולה המקבל קצבת נכות כללית וקבועה לו נכות רפואית בשיעור 60% לפחות רשאי להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים וחולה אשר אינו מקבל קצבת נכות כללית אך נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 75% נכות רפואית רשאי להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים ניתן להגיש עד גיל פרישה אך היא תמשיך ותשולם גם לאחר גיל פרישה.

מהן פעולות היום יום ומהם המבחנים לעזרה בביצוען??

הפעולות הנבחנות הן פעולות הנעשות בתוך הבית ונבחנת מידת העזרה בביצוען. לכן בעת בחינת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים לא נבחנת הכנסתו של אדם ויכולתו לעבוד, אלא נבחנות הפעולות הבאות:

הלבשה – אדם הזקוק לעזרת הזולת בהלבשת פלג גוף עליון ו/או תחתון, האם החולה זקוק לעזרה בהלבשה? מי מידת העזרה?.

רחצה – אדם הזקוק לעזרת הזולת ברחצת פלג גוף עליון ו/או תחתון, האם החולה זקוק שירחצו אותו? האם החולה מתרחץ בישיבה?

ניידות – אדם הזקוק לעזרת הזולת בהליכה בבית. האם מתהלך בעזרת מכשיר? האם נתמך?

שליטה על הסוגרים – אדם שעקב מצבו הרפואי נמצא כי הוא מתקשה לשלוט על הסוגרים. האם משתמש במוצרי ספיגה?

אכילה – אדם הזקוק לעזרת הזולת באכילה. מהי מידת העזרה?

מעברים – אדם הזקוק לעזרת הזולת במעברים בין מצבים, קרי, ממצב שכיבה למצב ישיבה וכדומה. מהי מידת העזרה?

כמו כן, ניתנת זכאות לאדם הזקוק להשגחה מתמדת מאחר והוא אינו מודע לסכנות ועשוי להוות סכנה לעצמו ו/או הסביבה אם יושאר ללא השגחה.

לקצבת השירותים מיוחדים קיימות שלוש רמות של זכאות –

זכאות בשיעור 50% – בגינה ניתנת לאדם נכון לשנת 2014 קצבת שירותים מיוחדים בסך 1,095 ₪.

זכאות בשיעור 105% – בגינה ניתנת לאדם נכון לשנת 2014 קצבת שירותים מיוחדים בסך 2,298 ₪.

זכאות בשיעור 175% – בגינה ניתנת לאדם נכון לשנת 2014 קצבת שירותים מיוחדים בסך 3,831 ₪.

אליהן מתווספות תוספות בגין מוגבלות קשה עד לסך של 930 ₪.

וכן ניתן לקבל תוספות בגין מצבים נוספים אותם יש לבחון כל מקרה לגופו.

בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מ"חברת חשמל" ועוד.

את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה.

קיימת תפיסה לפיה לכאורה אדם המקבל שירותים מיוחדים אינו זכאי לקצבת ניידות, ברם, תפיסה זו אינה נכונה באופן גורף ויש לבחון כל מקרה לגופו.

אופן הגשת התביעה –

את התביעה לקצבת שירותים מיוחדים יש להגיש לסניף המוסד לאומי הקרוב לבית החולה בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

בשלב הבא המוסד לביטוח לאומי יזמן את החולה להתייצב בפניי ועדה רפואית, ולעיתים יבוצע גם ביקור בית לבחינת העזרה לה זקוק החולה כאמור בתוך ביתו.

הניסיון מלמד כי אנשים רבים ובני משפחותיהם נוטים להתבלבל ולהתייאש מהבירוקרטיה הסבוכה שהליך זה דורש ולוותר על זכויותיהם או לחילופין לטפל לבד בצורה לא מספיק מקצועית ולכן לא לקבל את הזכויות המגיעות להם וחבל שכך!!! אני ממליצה לפנות לעו"ד בעל ניסיון בתחום על מנת שזה יעמוד את סיכויי התביעה, יבנה את התביעה כראויה, ייעץ וילווה את החולה ובני משפחתו לאורך התהליך כולו עד למימוש זכויותיו הרפואיות וקבלת הקצבה לה הוא זכאי.

  • עו"ד אולניק לינוי

 

 

23883