נכות כללית

אדם חולה אשר מרגיש כי עקב מצבו הרפואי אינו יכול לעבוד רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (לאחר שחלפו 90 יום מהיום בו איבד את כושרו לעבוד ו/או הכנסתו הצטמצמה כפי שיפורט בהמשך) על מנת לקבל קצבת נכות כללית –

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. חשוב להבין שהפיצוי הוא על אובדן כושר העבודה ולא עצם קיום הבעיות הרפואיות השונות. הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר אין לו הכנסה מעבודה שעולה על סך של 45% מהשכר הממוצע במשק (3,973 שח נכון לשנת 2013) או 60% מהשכר הממוצע במשק (5,297 ₪ נכון לשנת 2013) למי שמוגדר כ"נכה קשה" – מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות או בשיעור של 40% לפחות על פי סעיף 33 או 91 ברשימת הליקויים.

על מנת לקבל קצבת נכות כללית יש לעמוד בשני תנאים מצטברים – בראש ובראשונה נבחנת נכותו הרפואית של אדם, אחוזי הנכות נקבעים על ידי רופאי המוסד לביטוח לאומי וזאת על פי התקנות. על המבוטח לעבור סף רפואי של כ-60% נכות לפחות או לחילופין 40% נכות לפחות אך בגין אחד הליקויים נקבעה נכות של 25% לפחות. על אישה המוגדרת כ"עקרת בית" לעבור סף רפואי של 50% לפחות. אדם ששיעור נכותו הרפואית אינו מגיע לאחוזים אלו אינו עובר ל"מבחן האי כושר" וזכאותו לקצבת נכות כללית תידחה על בסיס זה בטרם בחינת דרגת האי כושר .

חשוב לדעת שהנכות הרפואית הינה נכות משוקללות ולא מצטברת (1+1 לא שווה 2).

לאחר עמידה בקריטריון הנכות הרפואית, תיבחן דרגת אי הכושר –מבחן זה בוחן האם עקב הנכות הרפואית, עקב אותם ליקויים רפואיים שהוכרו באחוזי נכות, נשללה מאדם יכולתו לעבוד באופן חלקי עד מלא. והאם לעקרת בית נפגע כושרה לתפקד כעקרת בית. רק אדם שנקבע כי איבד לפחות 50% מכושרו לעבוד יהא זכאי לקצבת נכות כללית.

רופאי המוסד לביטוח לאומי רשאים לקבוע כי מועד התחולה לדרגת האי כושר הוא עד 15 חושים טרם הגשת התביעה.

קצבת נכות כללית ניתן לקבל עד שנה רטרואקטיבי מיום הגשת התביעה.

נכון לשנת 2014 קצבת נכות כללית מלאה ליחיד הינה בסך 2,342 ₪ אליה מתווספות מספר תוספות בגין אחוזי נכות רפואית מעל 50% וכן ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה ואין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה, בשיעור של 50% עבור בת/בן זוג ו-40% עבור ילד עד גיל 18, כולל צבא, עד 2 ילדים.

בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, והרשויות המקומיות.

אופן הגשת התביעה –

את התביעה לקצבת נכות כללית יש להגיש לסניף המוסד לאומי הקרוב לבית החולה בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

בשלב הבא המוסד לביטוח לאומי יזמן את החולה להתייצב בפניי ועדה רפואית, באם האדם סובל מריבוי בעיות רפואיות בתחומים שונים, אזי יזומן לועדה רפואית בכל תחום.

הניסיון מלמד כי אנשים רבים ובני משפחותיהם נוטים להתבלבל ולהתייאש מהבירוקרטיה הסבוכה שהליך זה דורש ולכן לוותר על זכויותיהם או לחילופין לטפל לבד בצורה לא מספיק מקצועית ולכן לא לקבל את הזכויות המגיעות להם וחבל שכך!!! אני ממליצה לפנות לעו"ד בעל ניסיון בתחום על מנת שזה יעמוד את סיכויי התביעה, יבנה את התביעה כראויה, ייעץ וילווה את החולה ובני משפחתו לאורך התהליך כולו עד למימוש זכויותיו הרפואיות וקבלת הקצבה לה הוא זכאי.

  • עו"ד אולניק לינוי

23886