ניידות

גמלת ניידות זוהי גמלה הניתנת לאדם הסובל ממוגבלות בניידות עקב מצבו הרפואי.

על המוגבלויות המזכות לגמלת ניידות להימצא ברשימת הליקויים המוגדרת והיא "רשימה סגורה" של ליקויים שבגינם ניתן לקבל גמלת ניידות.

רשימת הליקויים כוללת 11 ראשי סעיפים: שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלות בכושר תנועת המפרקים, החלפת מפרקים בירך או בברך, קיצור גפה, תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתונות, הפרעות במערכת כלי הלימפה, מומים מלידה וקומה נמוכה

אנשים שנמצאו זכאים לגמלת ניידות נהנים מהטבות שונות, כגון: תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות, הלוואה עומדת (זוהי הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש בשיעור המוגבלות בניידות שנקבעה), מענק לרכישת רכב ראשון, הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד.

סל הטבות אלו ניתנות לצורך השתתפות בהוצאות ניידות וכן על מנת לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים, בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין ברשותם, על אף מוגבלותם.

תנאי הזכאות – שיעור הזכאות לקצבה נבדל בין אדם בעל רישיון נהיגה לבין אדם חסר רישיון נהיגה:

אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והועדה וזו קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

ואילו אדם שהינו חסר רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות וזו קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה המסיע אותו.

מי שהוא חסר רכב (קרי, חסר רישיון נהיגה וחסר מורשה נהיגה) זכאי לגמלת ניידות רק במידה ונקבעה לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.

גובה הקצבה החודשית הוא החל מ-684 ₪ ועד לקצבה מלאה בסך של 2,364 ₪.

את התביעה ניתן להגיש החל מגיל 3 ועד גיל פרישה, שהינו גיל 67 וזהה במקרה זה הן עבור גברים והן עבור נשים, כאשר מן ההטבות ניתן להמשיך וליהנות גם לאחר גיל פרישה.

לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

גם אדם השוהה במוסד זכאי לגמלת ניידות בתנאים מסוימים.

ככלל על נכה לבחור בין קצבת שירותים מיוחדים לבין קצבת ניידות , אך, מוגבל בניידות הזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי יכול בכל זאת לקבל הטבות לפי הסכם הניידות אם הוא במספר תנאים כאשר המרכזי בניהם הוא:

שיעור הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים הוא של 105% לפחות.

חשוב לזכור כי הגורם הבוחן הינה משרד הבריאות ואילו הגורם המשלם הינו המוסד לביטוח לאומי ולשם מיצוי הזכויות יש לחבר בין הגורמים, האחריות לביצוע החיבור מוטלת על התובע כאשר את התביעה הראשונית מגישים ללשכת הבריאות המחוזית במשרד הבריאות הקרובה לביתו של החולה ולאחר ביצוע ועדה רפואית וקבלת תוצאותיה יש לבצע את החיבור למוסד לביטוח לאומי אשר זה יתרגם את הזכאות לקצבה חודשית והסל ההטבות הנוספות שצוין לעיל.

חולי טרשת נפוצה רבים נוטים לחשוב כי אינם זכאים לגמלת ניידות ו/או לא משתלם להם להגיש תביעה מאחר והם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים וכאמור הכלל הוא שיש לבחור בין הקצבאות וקצבת שירותים מיוחדים הינה גבוהה יותר אך כאמור תפיסה זו אינה נכונה ולכן אני ממליצה להתייעץ עם עורכי דין הבקיאים בתחום, אשר יבדקו את סיכויי התביעה וילוו אתכם לכל אורך הדרך עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם ככללותם.

  • עו"ד אולניק לינוי

23887