ערכי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)

הערכים העומדים ביסודה של האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) הם כבוד האדם, הכרת תודה, מסירות, שוויון, יושר, מוסר, איכות, שקיפות, אחריות, תקווה, שיתוף פעולה וביטחון.

אנו באגודה פועלים לאורם, ועל כן:

  1. אנו מאמינים ופועלים לשילובם המלא של החולים בטרשת נפוצה בכל היבטי החיים.
  2. אנו מציבים את החולים בטרשת נפוצה בראש מעיינינו ומקדישים להם את עבודתנו בכל רמות הארגון.
  3. אנו מטפלים בכל החולים בטרשת נפוצה מתוך כבוד והערכה ומגִנים על פרטיותם ועל זכותם לקבלת החלטות הנוגעות לחייהם.
  4. אנו מספקים סיוע ניכר למספר רב ככל האפשר של נפגעי מחלת הטרשת הנפוצה.
  5. אנו נותנים תקווה לנפגעי מחלת הטרשת הנפוצה.
  6. אנו רואים בערכי היסוד (התקנון) של האגודה חלק מנקודות החוזק הגדולות ביותר שלנו.
  7. אנו מכירים בחיוניותם של המתנדבים, התורמים מזמנם וממרצם לאגודה, ומהללים את מסירותם.
  8. אנו פועלים ביושר ובאופן מוסרי.
  9. אנו דבקים באמות מידה מחמירות ביותר של איכות, שקיפות ואחריות.
  10. אנו יוצרים סביבה בטוחה של שיתוף פעולה ומטפחים מערכות יחסים חיוביות.