סדר העדיפויות של האגודה
הישראלית לטרשת נפוצה

עדיפויות פרטניות

 1. לשפר ולהרחיב את זכויות החולים בגין המאפיינים הייחודיים של מחלת הטרשת הנפוצה
  א. במוסד לביטוח לאומי
  ב. בחוק הבריאות
  ג.  בקופות החולים
 2. לשפר את השירותים הניתנים לחולים במחלה בקהילות.
 3. לחזק את הקשר עם הרופאים, עם האחיות ועם העובדים הסוציאליים במרפאות הנוירולוגיות.
 4. לחזק את הקשר עם לשכות הרווחה העירוניות.
 5. להעמיק את המודעות הציבורית למחלה ולצורכי החולים.
 6. להקים קבוצות תמיכה ולתמוך בפעילותן.
 7. להפיץ מידע לחולים.
 8. ליזום וליישם פעילויות לרווחת החולים כדי לשפר את איכות חייהם, עפ"י בקשתם.