יום עיון בבאר שבע
יום חמישי – 22 ליוני 2017
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות
חב' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ; חב' מרק- סרונו בע"מ.
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון

*האגודה הישראלית לטרשת נפוצה וחברות התרופות מתחייבות לעמוד בהוראת כל דין בנוגע לאיסור פרסום תכשירים רפואיים לרבות נוהל 134 של אגף הרוקחות – יום העיון ממומן ע"י החברות, כחלק מתרומה בלתי תלויה.

יום עיון בבאר שבע יוני- 2017
פיזיותרפיה בכנס