נופש שיקומי – שנה 14 – 2012
בחסות חברת טבע

nofesh_shikumi_2013_1

nofesh_shikumi_2013_2

nofesh_shikumi_2013_3

nofesh_shikumi_2013_4

nofesh_shikumi_2013_5

nofesh_shikumi_2013_6

nofesh_shikumi_2013_7

nofesh_shikumi_2013_8

nofesh_shikumi_2013_9

nofesh_shikumi_2013_10

 

nofesh_shikumi_2013_11

nofesh_shikumi_2013_12nofesh_shikumi_2013_13 nofesh_shikumi_2013_17 nofesh_shikumi_2013_16 nofesh_shikumi_2013_15 nofesh_shikumi_2013_14

nofesh_shikumi_2013_18 nofesh_shikumi_2013_22 nofesh_shikumi_2013_21 nofesh_shikumi_2013_20 nofesh_shikumi_2013_19

nofesh_shikumi_2013_23 nofesh_shikumi_2013_27 nofesh_shikumi_2013_26 nofesh_shikumi_2013_25 nofesh_shikumi_2013_24

nofesh_shikumi_2013_28 nofesh_shikumi_2013_32 nofesh_shikumi_2013_31 nofesh_shikumi_2013_30 nofesh_shikumi_2013_29

nofesh_shikumi_2013_33nofesh_shikumi_2013_34nofesh_shikumi_2013_35 nofesh_shikumi_2013_36