יום עיון
בשפה הערבית

בחסות:
חב’ מדיסון פארמה
חב’ סאנופי ג’נזיים