יום עיון בליטא
לחולי טרשת נפוצה

ביוזמת ובחסות: שגרירות ישראל בליטא
והאגודה הישראלית לטרשת נפוצה.
באדיבות: חב' סאנופי ג'נזיים