יום עיון בבאר שבע

לציון יום הטרשת הבינלאומי
בחסות:
חב’ טבע
חב’ מרק סרונו