מאובחנים חדשים

28 פברואר 2023

באם אנשים יבינו מהי טרשת נפוצה? סביר יותר שסביבתך תקבל את כל ההתאמות ותמיכה שתזדקק להם. לספר לאנשים שיש לך טרשת נפוצה יכול להיות קשה.

לספר? “יש לי טרשת נפוצה”