2019 – שאלות לגלעד רונית
מנהלת מחלקה נירולוגית
מרכז רפואי קפלן

חברת המועצה הרפואית המייעצת בוועד המנהל

תשובות לעניין טיפולי פנים

בעיקרון טיפולים וניתוחי פנים אסתטיים בחולי\ חולות טרשת נפוצה זה מותר אבל כל חולה יש לדון לגופו . למשל אם יש הפרעות נוירולוגיות בפנים אז יש לבדוק כל חולה ולאשר בהתאם.