אולניק לינוי, עו"ד

משרד עורכי דין אולניק לינוי- מתנדבת מזה שנים ומעניקה ייעוץ ראשוני ללא תשלום, כמו כן, הנחה מיוחדת לחברי האגודה בטיפול מול הרשויות

1שאני חולת טרשת נפוצה מגיל 16, כיום בת 25. אין לי מגבלה רפואית (טפו טפו). החלטתי שאני מעוניינת להוציא רישיון נהיגה. יש לכם מושג אם יש שוני בהליך מפאת כך שאני חולה במחלה? האם הנירולוג הוא שצריך לחתום על הטופס הירוק ולא רופא המשפחה? מי אמור לדווח למרב"ד ואם בכלל?
תבהנחה ואין צורך בהתאמה של אבזור הרכב או ההליך הוא רגיל. רק בריאות והמון הצלחה.
תשובה נוספת: מסכים עם התגובה. אם אין מגבלה פיזית, אין בעיה להוציא רשיון. (ד"ר הלמן מרק)
2שהתקשרתי אתמול (שכחתי עם מי דיברתי) וביקשתי לדעת האם חולים המקבלים קצבת נכות מ-ב"ל, רשאים להתנדב פעמיים- שלוש בשבוע לכמה שעות בודדות? האם לא תיפגע הזכאות לקצבה?
תבהתנדבות ללא שכר אין סכנה לפגיעת הקצבה שאפו על היוזמה והרצון לתרום.
3שאני מוכרת בביטוח לאומי 100% כללי ו80% ניידות. ניגשתי לוועדות עם עו"ד וחתמתי איתו על חוזה ובערך בעוד חצי שנה אסיים לשלם לו את האחוזים הקבועים בחוזה עבור הקצבאות שקיבלתי. אני רוצה לדעת האם במידה ואני ניגשת להחמרה לבד ללא עורך דין יש אפשרות שמגיע לו אחוזים מקצבאות שאקבל העלאה?
תבמידה ואינו מעורב בהליך ההחמרה אז לא, אינו זכאי לתשלום שכ"ט. יום נפלא
4שלפני חודש חגגתי 18 ושאלתי היא: האם הביטוח הלאומי ממשיך להביא את הקצבה או שצריך לשלוח בקשה חדשה והאם הסכום נשאר אותו סכום או שהוא משתנה?
תקודם כל מזל טוב, החל מגיל 18 הזכאות משתנה לקצבת נכות כללית. קצבת נכות כללית משולמת בגין השפעת המצב הרפואי על יכולת ההשתכרות והשתלבות בשוק העבודה. הזכאות לקצבה נקבעת על ידי 2 שלבים:
א. נכות רפואית – בוחנים את מצבו הרפואי של הנבדק במסגרת ועדה רפואית וקובעים את אחוזי הנכות על פי ספר הליקויים. חשוב לציין שלחולי טרשת נפוצה ניתן לקבוע אחוזי נכות בגין כל התפתחות של המחלה.
ב. דרגת אי כושר – קביעה זו היא שקובעת את גובה הקצבה ומטרתה לבחון את השפעת בחינה זו מתבצעת על ידי עובדת שיקום שצריכה לקבוע איך ועד כמה נפגעה יכולת ההשתלבות בשוק העבודה. עליה להשתכנע שאדם איבד לפחות 50% מיכולת ההשתכרות.
קצבה מלאה ליחיד הינה בשיעור של 3,312 ₪. קצבה חלקית נעה בין 1,903 ₪ ל-2,235 ₪
5שאובדן כושר עבודה - קודם כל מה זה אומר? ומתי ניתן לתבוע את זה ובאילו קריטריונים? אני כרגע לא עובדת כי אני מחכה לפגישה עם רופא תעסוקתי כדי לחזור לעבוד וניצלתי את ימי המחלה שלי עד תום. בקרוב ייגמרו לי גם ימי החופשה. ניתן לעשות עם זה משהו? ביטוח לאומי עוזר? אני עובדת מה 01/01/19 לחוזה של שנת עבודה.
תקרן הפנסיה ו/או פוליסת ביטוח מנהלים הן תכניות לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה החל מרגע הגיעו לגיל פרישה. מטרתן העיקרית היא להוות רשת ביטחון לעובדים בעת הגעתם לגיל המזכה. באמצעות ניכוי חודשי של אחוז מסוים מהשכר אשר מופרש הן מכספי העובד והן מכספי המעסיק, העובד צובר כספים אשר יתהוו בעת פרישתו מעבודה לכדי קצבה אשר תשולם לו מדי חודש. סכום הקצבה שייצבר תלוי במספר משתנים. פנסיית נכות הינה זכות הקיימת לכל אדם בעל קרן פנסיה פעילה. זכות זו קמה לאדם אשר נאלץ להפסיק את עבודתו מסיבה רפואית וזאת טרם הגיעו לגיל פרישה. במצב שבו אדם מאבד את מסוגלותו לעבוד כתוצאה מבעיה רפואית בשיעור של 100%, קרן הפנסיה תפצה את אותו אדם בסך של 75% משכרו הקובע (וזאת רק לאחר שנצברו 90 ימים בהם אדם איבד את כושרו להשתכר כתוצאה ממצבו הרפואי). נוסף על האמור, אפשר שתקבע זכאות חלקית בלבד בהתאם לפרמטרים משתנים. מרבית פוליסת ביטוח המנהלים מכילות רכיב של אובדן כושר עבודה שבה להגן על העובד אשר נדרש להפסיק את עבודתו ו/או לצמצמה מסיבה רפואית.
6שמה זה תו נכה ומי זכאי לו?
תתו חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, או במקומות האסורים לחניה בהתאם להנחיות החוק, שעיקרם אי הפרעה לתנועה. הזכאים לתג נכה הם מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים. ו/או בעל תעודת עיוור.
7שאילו סוגי תו נכה קיימים?
תקיימים 2 סוגים:
א. תו כחול עם סמל של כיסא גלגלים - לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
ב. תו עם סמל משולש ירוק - לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים
8שאיך מפיקים תו נכה?
תניתן לקבל את תו הנכה ב-2 מסלולים מגבילים:
א. במסגרת הליך הזכאות להטבות על פי הסכם הניידות. (תג נכה הינו חלק מסל ההטבות בניידות)
ב. הגשה פרטנית למשרד התחבורה.
המסמכים הנדרשים להגשה לצורך קבלת תו נכה הם:
א. טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי
ב. צילום תעודת זהות של הנכה + ספח
ג. צילום רישיונות רכב (עד 2 רכבים)
ד. מסמכים רפואיים – חשוב מאד להקפיד על הגשת מסמכים רפואיים מתאימים (נקודה זו הינה הקריטית והמהותית ביותר בתהליך)
במקרה שהרכב אינו על שם הנכה אזי יש צורך לצרף מסמכים בהתאם לקרבה של בעל הרכב, לדוג': אם הרכב ע"ש חברת ליסינג – יש צורך לצרף אישור מחברת הליסינג. קשה לתג נכה עשוי להיות בטיפול משרד התחבורה עד 90 יום מיום קבלת הבקשה במשרד התחבורה. ניתן להגיש את הבקשה בדואר לכתובת: א. משרד התחבורה - היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת.ד 72 חולון מיקוד 58100. ב. בקשה מקוונת.
9שהאם התו נכה מעניק הטבות נוספות?
תבמסגרת הבקשה לתג נכה, כאשר הנכה הוא בעל הרכב נקבעת זכאות לאגרת רישוי מופחתת (בשיעור 27 ₪).
10שהאם ניתן לערער במקרה של החלטת דחייה?
תניתן לערער עד 90 מהודעת הדחייה.
11שהאם מותר לי לקנות בית נוסף כהשקעה או למגורים ליד הילדים, ועדיין לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי? האם מגיע לי פטור ממס הכנסה על רווחים מהשקעות בגלל הנכות שלי?
תאדם שנכותו הרפואית נקבעה בשיעור 90% ומעלה זכאי לפטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות.
חשוב לדעת שלחולי טרשת נפוצה כל ליקוי רפואי נבחן באופן פרטני והנכות הרפואית בגינו, נקבעת בנפרד.
12שלנהל את הכספים שלי או את התיק הרפואי שלי. איך מסדרים את זה? גם עמה מילים על החשיבות של צוואה וסוגיה השונים. במיוחד אם יש לי, לחלק מילדי יש אזרחות ולחלק אין כאשר אני אזרחית ארה"ב רכוש משמעותי (במקרה שלי, חשבון בנק בארה"ב)
תבנוגע לירושה ולצוואה, מאחר שמדובר באזרחית ארה"ב וברכוש בארה"ב, מוטב לבדוק מה הדין האמריקני בנוגע לכך.