דגשים להצעת החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מאת: אולניק לינוי, משרד עורכי דין, טל': 052-4720400

כיום ישנם לא מעט מצבים בהם בשל מצב בריאותי הבנקים ו/או חברות הביטוח מסרבים להעניק לאדם חולה משכנתא ו/או לבטח ביטוח משכנתא, אז הרעיון הכללי הוא מניעת סירובים כאלה במצבים מסוימים.

עיקרי החידושים

בראש ובראשונה צמצום הפער בין חולים הפונים לקבלת משכנתא וביטוח חיים למשכנתא לבין שאר האוכלוסייה.

וביתר פירוט

תיקון החוק קובע שאם מדובר בדירה יחידה (לאדם אין דירה נוספת בבעלותו) ואילו מבקש המשכנתא היה ללא המגבלה היו מאשרים לו אותה אז הבנק אינו רשאי לסרב.

תקופת ההחזר תהיה לכל הפחות 15 שנה.

לעניין הביטוח חיים למשכנתא:

במידה וחברת הביטוח מסרבת להקים פוליסת ביטוח חיים למשכנתא אזי עליה להקים ביטוח חיים ללא חיתום (כל עוד נקבע שתוחלת חיו של מבקש הביטוח אינה פחותה מ 5 שנים). להודעת הסירוב יצורף הסבר בכתב על מהות הסירוב ותמצית המידע הביא להחלטתו.

במסגרת הצעת החוק הוצעו מספר הצעות לצעדים מטיבים עם אנשים עם מוגבלות, למשל, קבלת סיוע מהמדינה לרכישת דירה לאדם עם מוגבלות (או קרוב של ילד עם מוגבלות) תקופת אכשרה מקוצרת לביטוח חיים (לא יותר משנתיים עד שלוש שנים) ועוד

אומנם הדרך עוד ארוכה אבל כל צעד קטן של שינוי הוא צעד גדול של מודעות וצמצום פערים!!

עו"ד לינוי אולניק וצוות משרדה עומדים לרשות החולים ובני משפחותיהם בכל שאלה ו/או אי הבנה ו/או בקשה.