תו חנייה לנכים – הנחיות והסברים

חשוב ביותר !

תו חנייה לנכים

1. מי רשאי לקבל תו חנייה:

א. נכה משרד הביטחון- במקרה של נכי צה"ל – זכאותם הינה מותנית באישור של משרד הביטחון. במקרה של נפגעי פעולות איבה זכאותם מותנית באישור של הביטוח הלאומי

ב. נכה שיש לו אישור מלשכת הבריאות (מגיל 3 עד 67)

ג. בעל תעודת עיוור – משרד העבודה- זכאותם הינה מותניה באישור משרד הרווחה.

ד. מגיל 67 מוגבל ניידות, מקבל אישור לתו בלבד מרופא אגף הרישוי

ה. מתחת לגיל 3 – מועבר לרופא האגף. משרד האוצר

2. אישורים נדרשים:

א. לפנות למשרד הבריאות באזור מגוריך עם אישורים רפואיים ופרוטוקול ועדה מבטוח לאומי.

ב. לאחר הגשת הבקשה וקבלת האישור ממשרד הבריאות על הזכאות, יש לגשת למשרד הרישוי באזור מגוריך עם תעודת הזהות (כולל ספח), רשיון הרכב ואישור מקורי ממשרד הבריאות. בנוסף, ניתן לפנות למשרד הרישוי לצורך הגשת הבקשה באמצעות טופס מקוון או באמצעות דואר ישראל.

3. התנאים לקבל תו נכה + אגרת נכה ממשרד הבריאות:

א. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות

ב. או שדרגת נכותו מגיעה ל- %60 לפחות ותנועה בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ג. מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים (נכה) לצורך ניידותו.

4. אישור זה של לשכת הבריאות שבו רשום האמור תקף הן לאגרה והן לתו (אין צורך להפנותו לרופא אגף הרישוי).

5. משלם אגרת נכה – פטור גם מאגרת שינוי רישום בעלות בעת קנייה ובעת מכירה.

6. קבלת תו נכה

נכה שאין לו אישור משרד הבריאות או משרד הביטחון יכול לקבל תו נכה בלבד. אינו יכול לקבל פטור מאגרת רישוי. לצורך קבלת תו נכה עליו להמציא למשרד הרישוי אישורים רפואיים עדכניים המעידים על המחלה.

א. מי מקבל תו?

מי שיש לו אישור מרופא המוסמך של לשכת הבריאות, משרד הביטחון או תעודת עיוור ממשרד העבודה ואישור מרופא האגף או משרד האוצר.

ב. אובדן תו ניתן לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריו לקבלת תו חלופיג. אם פג תוקף של התו יש להמציא אישורים רפואיים עדכניים מהרופא המטפל, לפחות חודשיים לפני תום התוקף ולפנות אישית למשרד הרישוי הקרוב למקום מגוריך.8. שני כלי רכב שלא בבעלות הנכהא. נותנים לו תו חניה אחד עם שני מספרי רכב שמשמשים את הנכה בדרך קבע ולא דווקא בבעלותו וזאת בהצגת מסמכים מתאימים: אם/אב/בן/בת – ניתן לזהות לפי תעודת הזהות. קירבה אחרת – להמציא 2 תצהירים מבימ"ש או מעו"ד (אחד של נכה ואחד של בעל הרכב), כי בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה, אם הנכה קטין הורים או האפוטרופוסים יצהירו בשמו. במידה והרכב רשום על שם חברת השכרה/ליסינג או מעסיק יש להמציא אישור מהחברה הרלוונטית הכולל את לוגו החברה, חותמת, מספר הרכב, מספר ח.פ ושם. בנוסף, יש לכלול את מספר הזהות של הנכה המראה כי הרכב הינו לשימושו האישי של הנכה בלבד. 9. תו חניה לחו"ל בעבר הייתה אפשרות להנפיק תו נכה לחו"ל. מסיבות הקשורות בחוקיות שירות זה הופסק. כיום על מנת לברר לגבי זכויות הקשורות לחניית נכים במדינות השונות יש לפנות לרשויות האכיפה של המדינה הספציפית. יש לתרגם את תו הנכה והמסמכים הרלוונטיים לשפה המדוברת באותה מדינה על ידי נוטריון טרם הפניה. 10 כל משרדי הרישוי מטפלים בקבלת תו חניה לנכה מלבד:א. משרד הרישוי אופקיםב. משרד הרישוי צפתג. משרד הרישוי קריית ארבעד. משרד הרישוי קריית שמונהאינפורמציה זו היא תודות לאתר נגישות ישראל -WWW.AISRAEL.ORG ואתר תג נכה