ביטוח לאומי מסייע לחולי טרשת נפוצה

המבשר, מאת י. ברזל

המוסד לביטוח לאומי מוציא, לראשונה, חוזר מינהל וטופס לוועדות הרפואיות, המעגנים את זכויותיהם של החולים, בהתאם לאופיה של המחלה ולשונותה בין החולים. החוזר מתייחס לרשימת הליקויים מהם סובלים חולי הטרשת הנפוצה, שבגינם יהיו זכאים לקצבת נכות ואובדן כושר עבודה.

לראשונה קובע החוזר, כי "בתקופה הראשונה מהופעת סימני המחלה, בטרם הובררו המהלך הקליני ותוצאות הטיפול, תיקבע נכות זמנית לתקופה של עד שנתיים, בהתאם לחומרת הלקויות השונות". חוזר המינהל מדגיש, כי "בשל אופיה המשתנה של המחלה ובשל ההסתמנות השונה חשוב להעריך בוועדה הרפואית את כלל המערכות העלולות להיפגע מהמחלה. על כן, בכל הערכה חובה לברר האם קיימים ליקויים נוספים עליהם לא התלונן החולה. בשל אופיה ההתקפי של המחלה יתכן שהחולה שייבדק בוועדה, לא יימצא בשלב חריף בעת הבדיקה. על כן, חשוב להתייחס למצבו של החולה גם בתקופה שקדמה להגעתו לוועדה".

בד בבד עודכן ונוסח מחדש טופס 'פרטים רפואיים לחולי טרשת נפוצה לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי', שממלא הנוירולוג המטפל כדי לסייע לחולי טרשת נפוצה למצות את זכויותיהם, בהתחשב באופיה הייחודי של המחלה.

ביוזמה לתיקון מעמדם של החולים ומיצוי זכויותיהם שיתפו פעולה שר הרווחה לשעבר ח"כ מאיר כהן, שהוביל את המהלך, ד"ר ישי אוסטפלד המנהל הרפואי במוסד לביטוח לאומי, ל' לוריא מנהלת אגף נכות בביטוח לאומי, ג' ווסברג מנכ"ל האגודה הישראלית לטרשת נפוצה והמועצה הרפואית המייעצת בוועד המנהל של האגודה.

טרשת נפוצה היא מחלה כרונית ואחד הגורמים המובילים לנכויות בקרב צעירים ואף ילדים.

בטרשת נפוצה המערכת החיסונית תוקפת את הגוף ופוגעת במעטפת המבודדת של העצבים (מיאלין). כתוצאה מכך נפגעת ההולכה העצבית והעברת הפקודות מהמוח לגוף ולהיפך. אצל כל חולה נפגעת ההולכה העצבית באזורים שונים בגוף. לכן תסמיניה משתנים מחולה לחולה. אצל רבע מהחולים התסמין הראשון יהיה טשטוש ראיה עד כדי עיוורון זמני. באחרים תופיע עייפות קשה. זרמים ונימול ברגליים ובידיים. המחלה מתבטאת בכ־ 85% מהחולים בהתקפים ובהפוגות ביניהם. למחלה טביעת אצבע ייחודית אצל כל חולה וחולה.