גב' בז הדר

קלינאית תקשורת
במרכז לשיקום  מבוגר
שיבא, תה"ש

1.שהאם קיימת סבירות גבוהה שאחווה ירידה ביכולות קוגניטיביות? (שליפת מילים, זיכרון ועוד)
תאכן קיימת אפשרות לירידה ביכולות קוגניטיביות כגון שליפת מילים וזיכרון. עם זאת, הסימפטומים משתנים בין אנשים ולא בהכרח קושי אשר הופיע אצל חולה אחד יופיע אצל אחר. כמו כן, חשוב לדעת, כי במסגרת טיפול, ניתן לתרגל יכולות קוגניטיביות שונות על מנת לנסות לשמר יכולות אלו לאורך זמן וכן ללמוד אסטרטגיות פיצוי שונות כדי לדעת כיצד להתמודד עם הירידה ביכולות הקוגניטיביות בחיי היומיום.
2.שמאובחן דיסארתירה בינונית בדבור יציב, מה ניתן לעשות כדי לשפר את הדיבור, "לשחרר" אותו שיהיה יותר ברור, טבעי, יותר קל לדבר?
תבמסגרת טיפול ניתן ללמוד אסטרטגיות פיצוי שונות (שמירה על מפתח פה גדול, הדגשת צלילים וכדומה) וכן לקבל תרגילים שונים לחיזוק ו/או שימור טווחים של אברי הדיבור. אלו ביחד יביאו לשיפור מובנות הדיבור. יש לציין כי התרגילים לחיזוק ו/או שימור טווחים של אברי הדיבור מותאמים באופן אישי עבור כל מטופל ועל כן טרם ניתן יהיה לתרגלם, יש להגיע לאבחון אצל קלינאית תקשורת.
3.שעצות מעשיות לחולי טרשת נפוצה בדיבור ותקשורת.
תהטיפול בתחום התקשורת מתחלק למספר תחומים ביניהם שפה, קול, דיבור ובליעה. קיימים תרגילים בתחומים השונים אותם ניתן לתרגל, אולם יש להתאים את התרגילים עבור כל נבדק ולקבל הדרכה לגבי אופן התרגול הנכון. ניתן להגיע לקלינאי תקשורת, לעבור אבחון ובהתאם לקבל הסבר על אופן התרגול המומלץ – תרגול עצמאי או לחילופין תרגול במסגרת טיפול.
4.שהאם יש תרגילים שאפשר לעשות בבית כדי לשפר את הדיבור?
תקיימים תרגילים אותם ניתן לתרגל באופן עצמאי על מנת להביא לשיפור מובנות הדיבור.
עם זאת, יש להגיע לאבחון אצל קלינאית תקשורת על מנת לקבל תרגילים שהינם ספציפיים עבור כל מטופל וכן על מנת ללמוד כיצד לבצע את התרגילים בצורה הנכונה.