אולניק לינוי, עו"ד

משרד עורכי דין אולניק לינוי

1.שהאם חולי טרשת יכולים לבטח עצמם בביטוחי בריאות פרטיים למיניהם, והאם ידוע עם מי כדאי לעבוד בנושא זה?
תזוהי שאלה שיש להפנות לסוכן ביטוח, אנא פנו לסוכן הביטוח רפי מילדנברג שאתו האגודה עובדת. פל: 050-6821454
2.שהאם כדאי לאדם שקיבל 70% בניידות ממשרד הבריאות ולא משתמש באמצעי עזר להגיש ערעור, האם יש טעם בערעור?
תלא ניתן להשיב באופן מקצועי ומקיף ללא אינפורמציה על מצבו הרפואי אך בעקרון מוגבלות בניידות בשיעור 80% ומעלה ניתנת לרוב לאדם שמתהלך עם אמצעי עזר או לחילופין היה נכון אם יעשה כן ו/או לאדם שמוגבל באופן ניכר ומשמעותי בניידותו. נשמח לבחון את המקרה באופן יותר מקצועי וספציפי לאחר קבלת מידע נוסף. ההבדל בין 70% ל-80% מבחינת הזכויות הוא משמעותי ולכן כדאי לשקול זאת.
3.שבאופן כללי – במידה ואדם מקבל אחוזים בנכות, ניידות או בשירותים מיוחדים, איך אפשר לדעת האם האחוזים מתאימים למצבו או שכדאי לו להגיש ערעור?
תללא מידע על מצבו הרפואי והתסמינים מהם סובל לא ניתן לענות על השאלה.
אנו יודעים לאמוד את מצבו ואת האחוזים הצפויים להינתן לאחר עיון במסמכים רפואיים ולאחר קריאת פרוטוקול נוכל לשקול האם להגיש ערעור.
להלן הזכויות על קצה המזלג:
נכות כללית
קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד.
הקצבה מיועדת לאדם מגיל 18 ועד גיל פרישה, שהינו 67 לגברים ו-62 לנשים, אשר בפועל נפגע כושר עבודתו, קרי אין לו הכנסה בפועל מעבודה או שהכנסתו אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות.
לצורך קבלת קצבת הנכות על המבוטח לעמוד בשני תנאים מצטברים. הראשון הוא שיעור נכות רפואית והשני הוא דרגת אי כושר.
נכון לשנת 2016 קצבה מלאה ליחיד הינה בשיערו של 2,342 ₪, לה מתווספת קצבה חודשית נוספת בהתאם לאחוזים הרפואיים שנעה בין 252 ₪ ל- 372 ₪. קצבה חלקית נעה בין 1,405 ₪ ל-1,733 ₪ בהתאם לאחוזי אובדן הכושר, על קצבת הנכות ניתן לקבל תוספת תלויים, במידה ואין למבוטח הכנסות נוספות שלא מעבודה.
את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.
בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מחברת "בזק", מנהל מקרקעי ישראל, רשות המים, קופות חולים, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה, והרשויות המקומיות.
שירותים מיוחדים
קצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים אשר זקוקים לעזרה רבה של הזולת בביצוע פעולות היום-יום (לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים, ניידות בבית, אכילה), לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש.
נכים רבים אינם מודעים לעובדה שבנוסף לקצבת נכות כללית שהם מקבלים מביטוח לאומי הם יכולים לקבל גם קצבת שירותים מיוחדים עבור העזרה לה הם זקוקים בפעולות היום-יום, כך שניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל.
לחילופין, גם אדם שלא מקבל קצבת נכות כללית עשוי להיות זכאי לקצבת שירותים מיוחדים וניתן לקבל את הקצבה גם בזמן שממשיכים לעבוד ויש הכנסות מעבודה.
את התביעה ניתן להגיש רק עד גיל פרישה (גיל 62 לנשים ו-67 לגברים), אך היא תמשיך ותשולם גם לאחר גיל הפרישה.
ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת, גובה הקצבה נע בין 1,401 ₪ ועד לסכום של 5,046 ₪. את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה.
בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מ"חברת חשמל" ועוד.
ניידות
חולי טרשת המוגבלים בניידות עשויים להיות זכאים לגמלת ניידות המעניקה להם הטבות שונות, כגון:
תו נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת ניידות, הלוואה עומדת (הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש), הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד. הטבות אלו ניתנות לצורך השתתפות בהוצאות ניידות וכן על מנת לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים, בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין ברשותם. מן ההטבות הנ"ל ניתן להמשיך וליהנות גם לאחר גיל פרישה.
אדם שהינו בעל רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והועדה קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.
אדם שהינו חסר רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י ועדה רפואית של משרד הבריאות והועדה קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה המסיע אותו.
למי שהוא חסר רכב קצבת הניידות משולמת רק במידה ונקבעה לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.
קצבת ניידות מקסימלית הינה בסך 2,364 ₪.
פטור ממס מסיבות רפואיות
חלק גדול מחויל הטרשת המתמודדים עם מחלות רפואיות מורכבות נוספות וממשיכים ועובדים אינם מודעים לכך כי ייתכן ומגיעות להם זכויות במס בגין מצבם הרפואי. נהפכו, מרביתם סבורים כי נוכח העובדה שלא איבדו את כושר עבודתם אזי לא מגיעות להם זכויות כלל. עם זאת, הם עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס ההכנסה ולהחזרי מס אשר עשויים להצטבר לסכומים גבוהים ביותר, בהתאם לגובה המס שהם משלמים.
העומדים בתנאי הזכאות לפטור יכולים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית.
עובד שכיר/כל מי שלא הגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה בצירוף השנה השוטפת.
עובד עצמאי/בעל שליטה/כל מי שהגיש דוחות למס הכנסה, יכול לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כאשר בתנאים מסוימים ניתן לקבל אף יותר מכך.
מעבר לזכויות המפורטות לעיל קיימת קשת של זכויות נוספות, הן מול חברות הביטוח השונות בגין אובדן כושר עבודה ו/או מצב סיעודי והן מול משרד השיכון והבינוי ועוד.
מניסיוני אנשים רבים נוטים להתבלבל ולהתייאש מהבירוקרטיה הכרוכה בהליך ולכן לוותר על זכויותיהם או לחילופין לטפל לבד בצורה לא מספיק מקצועית ולא לקבל את הזכויות המגיעות להם. המלצתי היא לפנות לעו"ד בעל ניסיון רב בתחום על מנת שזה יבדוק את סיכויי התביעה, ייעץ וילווה את החולה ובני משפחתו לכל אורך הדרך עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות.
4.שבמידה ואדם לא משתמש בכיסא גלגלים וזקוק גם לניידות וגם לשירותים מיוחדים - איך הוא יכול לדעת האם עדיף להגיש תביעה לשירותים מיוחדים או לניידות? האם כדאי להגיש את 2 התביעות ואז לבחור בהתאם למה שיקבל יותר?
תהבחירה בין הקצבאות תלויה במספר משתנים.
חשוב לדעת האם החולה הוא בעל רישיון נהיגה, האם בעל רכב? האם מעוניין לרכוש רכב?
האם מתגורר עם עובד זר? האם ועד כמה זקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום?
על מנת לקבל את 2 הקצבאות יחדיו יש צורך שיקבע כי האדון זקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה המבחנים לקביעה זו הינם מגוונים ויש לבחון אותם לצד מסמכים רפואיים.
5.שאדם שקיבל שירותים מיוחדים וניידות לפני גיל פרישה – האם יקבל אותו דבר אחרי גיל פרישה?
במידה והתשובה חיובית – האם ניתן להגיש החמרת מצב?
תבהחלט כן, ואכן כן ניתן להגיש תביעה להחמרת מצב.
6.שהאם ניתן לתבוע נכות למרות שאדם עובד ומשתכר מעל הסכום המותר כדי להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי וכדי לקבל אחוזי נכות למרות שלא יקבל קצבה?
תנכות רפואית יכול שתיקבע באחד מהמסלולים הבאים:
א. קצבת נכות כללית- לאדם שעומד בדרישות התקנות, לרבות, מבחן הכנסה.
ב. קצבת נכות מעבודה- במידה וניתן למצוא קשר בין המחלה לבין מקום ו/או אופי העבודה.
ג. פטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות – ראה התייחסותי בשאלה 3.
7.שהאם ניתן להחליף רכב בתוך ה – 5 שנים במידה ואדם רוצה להחליף את הרכב לרכב גדול יותר? במידה וכן – מה הפרוצדורה לכך?
תבמידה ויש צורך רפואי ברכב גדול ויתר ניתן לעבור בדיקה של המכון לבטיחות בדרכים. שם תיקבע הזכאות לרכב גדול יותר ובהתאם לכך תינתן האפשרות להחליף את הרכב וכן תינתן הלוואה עומדת חדשה התואמת את השינוי. חשוב להדגיש שזכאות לרכב גדול תיקבע על בסיס מצב רפואי המצריך רכב גדול יותר ולא על בסיס צרכי משפחה וכדומה.
8.שהאם אדם שקיבל ניידות וגודל הרכב 1300 סמ"ק למשל יכול לרכוש רכב עם מנוע גדול יותר?
במידה וכן- מה הפרוצדורה לכך?
תאדם יכול לרכוש כל רכב שידו משגת. הסיוע באמצעות הלוואה עומדת יינתן על פי שיעור המוגבלות בניידות שנקבע, למעט מקרים בהם בוצעה פנייה יזומה למכון לבטיחות בדרכים לצורך קבלת אישור לרכב גדול יותר.
לעניין הפרוצדורה ראה התייחסותי לשאלה 7.
9.שהאם צריך לפנות לרופא תעסוקתי כדי להגיש תביעה לקצבת נכות?
תלא אין חובה כזאת.
10.שבמידה ואין צורך- למה מיועד הרופא התעסוקתי?
תרופא תעסוקתי נועד בעיקרו להעניק הנחיות למעסיק בעת שינוי ו/או הגבלות בהיקף ואופי המשרה.
11.שאיך אפשר לדעת האם לרדת באחוז המשרה- האם יש סיכוי שהתביעה לקצבת נכות תתקבל? אני לא יכולה להגיש את התביעה אם אני עובדת ולא רוצה לעזוב את העבודה או לרדת באחוז המשרה לפני שאני יודעת אם תאושר לי הקצבה, אני חוששת לצאת קרחת מכאן ומכאן.
תצר לי על הדילמה המוצגת, הסיטואציה המתוארת הינה מצוקתם של חולים רבים, הליווי המשפטי מקצועי בתחום יכול להקל על הבחירה, תוך בחינת המסמכים הרפואיים והאפשרויות העומדות בפנייך בקרן הפנסיה ו/או חברות הביטוח. אין דרך לצפות באופן מוחלט את תוצאות התהליך, אך לרוב אנו יודעים לעמוד את סיכויי ההצלחה ובכך לסייע בקבלת ההחלטה.
12.שהאם ניתן לתבוע ניידות לאחר גיל פרישה?
תלא
13.שאני חולה בטרשת נפוצה במשך תקופה של כ- 40 שנה. בגלל המחלה אני מרותק לכיסא גלגלים ואינני מסוגל לקום או ללכת. יש לי משרד של עריכת דין וזה המקצוע שאני עוסק בו עשרות שנים. עד לפני כשנה יכולתי גם לנהוג ברכב אוטומטי שמותאם לנכים כי הנכות מתבטאת בחלק התחתון של הגוף. כשהרגשתי שאינני יכול לנהוג ברכב אוטומטי שמותאם יותר הגשתי בקשה לביטוח לאומי שאשתי ובני יהיו ומורשי נהיגה ברכב והם לוקחים אותי מידי בוקר וצהריים לעבודה וחזרה וגם לבתי משפט. נדהמתי לראות שעקב המצב החדש שנוצר אינני מקבל את מלוא דמי הניידות עבור אחזקת הרכב והסכום שמועבר אלי מדי חודש קוצץ באופן משמעותי. כשפניתי לפקידה בביטוח לאומי לקבל הסבר היא הודיעה לי שהחוק הוא שקבע שהסכום של הניידות יקוצץ. במקום לתת פיצוי לאשתי ובני שעוזבים כל עבודה אחרת ומסיעים אותי והם נפגעים בכך שהם צמודים אלי "זכיתי" לקיצוץ בסכום הניידות שמגיעה לי. האם זה נראה הגיוני?
תלצערי כן. המוסד לביטוח לאומי אינו מפצה את בני המשפחה ו/או המעגל התומך בגין אובדן ההכנסה כתוצאה מסיוע ותמיכה בניידות החולה.
הזכויות של אדם בעל רישיון נהיגה ואדם ללא רישיון נהיגה אינן זהות. חשוב לדעת האם נקבעה זכאות של זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.
14.שלצורך מה ישנה חתימה בעמוד 2 לטופס התביעה לקצבת נכות על הסכמה לקביעת הנכות ללא נוכחות?
האם ישנם מקרים שבתביעה לקצבת נכות של חולי טרשת נפוצה מחליטה הוועדה ללא נוכחות האדם?
תהאפשרות קיימת עבור כל חולה באשר הוא חולה ללא אבחנה בין המחלות.
זהו סעיף פורמלי שקיים בטופס התביעה.
לרוב מומלץ לחולי טרשת נפוצה להתייצב לוועדה רפואית.
15.שמי זכאי לעובד זר ומה הפרוצדורה לקבלת עובד זר? מי מממן זאת?
תמרבית חברות כ"א המסייעות בהבאת עובד זר בהתאם לצרכי החולה ו/או בני משפחתו, מסייעים בהגשת הבקשה להיתר.
התנאים לקבלת היתר משתנים בין ילדים לבין חולים בטרם הגעתם לגיל פרישה או לאחר גיל פרישה.
המימון הוא מגוון – כדאי לבחון מספר מקורות מימון פוטנציאלי:
א. האם קיימת זכאות לקצבאות השונות מהמוסד לביטוח לאומי.
ב. האם קיימת זכאות לקצבאות סיעוד מחברות הביטוח השונות במסגרת ביטוחים סיעודיים.
ג. האם החולה הינו ניצול שואה?
ד. בשיחה עם החולה ו/או בני משפחתו ניתן לבחון מקורות מימון נוספים.
16.שבראיון עבודה נתנו לי למלא טופס שאחד הסעיפים בו היה האם יש לי בעיה בריאותית שלדעתי יכולה לפגוע בביצועי את התפקיד אליו באתי להתקבל. במצב בו אני מסמנת שאכן יש לי בעיה בריאותית וכותבת על הטרשת הנפוצה אבל מסבירה להם שזה לא פוגע בתפקוד היומיומי שלי, מה קורה במצב הידרדרות?
האם זו איזושהי התחייבות מצדי להישאר בריאה? מה כבר הם יכולים לעשות עם זה?
וזה משהו שחוקי לשאול אותו?
תקודם כל בהצלחה במציאת העבודה. לשאלתך בעניין חוקיות הבקשה, איני עוסקת בדיני עבודה ולכן איני רוצה להעניק לך תשובה בתחום שאינו עיסוקי, מומלץ להיוועץ עם עו"ד בתחום.
חשוב להיזהר מאי גילוי נאות בעת הענקת אינפורמציה שגויה בדבר מצבך הרפואי.
17.שהאם כאשר אדם יוצא לפנסיה הוא יכול לקבל את כספי הפנסיה שלו ביחס לאחוזי הנכות כך שכל % 10 נכות שווה לשנת עבודה בזכאות לכספי פנסיה?
תסליחה, השאלה אינה ברורה לי.
18.שאני חליתי לאחר שעבדתי 7 שנים כמורה בתיכון במשרד החינוך, לאחר נמספר שנים נאלצתי לרדת בעבודה ל- 1/2 משרה והמשכורת לצערי ירדה בהתאם כבר איזה 10 שנים וקשה לי בעבודה. וזה פוגע בי ובמשפחתי פיזית ונפשית. האם ניתן לתבוע את משרד החינוך/ ביטוח לאומי שלא מפצים אותי כאשר על פי ביטוח לאומי יש לי 30% נכות. ואני עובדת מדינה. מה ניתן לעשות?
אנחנו במינוס קבוע ולמה אף אחד לא מפצה, עוזר?
תטרשת נפוצה אינה נחשבת כמחלת מקצוע ולא נמצא קשר בינה לבין עבודתך כך שלא ניתן לתבוע לעניין נכות מעבודה. במסגרת עבודתך במשרד החינוך ניתן לתבוע את קרן הפנסיה בגין הירידה בהיקף המשרה ויתכן וניתן לתבוע את בביטוח לאומי במסגרת בתביעה לנכות כללית, אך יש לבחון האם הנך עומדת במבחן ההכנסה.
את מוזמנת לפנות למשרדנו ונשמח לבחון את מצבך ולנסות לסייע בשיפור מצבך הכלכלי וכלכלת בני ביתך.