גב' הדר פרידמן

קלינאית תקשורת במרכז לשיקום חולי טרשת נפוצה שיבא, תה"ש

1שעצות מעשיות לחולי טרשת נפוצה בדיבור ותקשורת.
תהטיפול בתחום התקשורת מתחלק למספר תחומים ביניהם בעיות שפה, קול, הגוי ובליעה .
ניתן להגיע לקלינאי תקשורת, לעבור אבחון ובהתאם לקבל עצות והמלצות בתחום התקשורת והדיבור, שהינן ספציפיות עבור כל נבדק.
2שהאם יש תרגילים בבית שאפשר לעשות כדי לשפר את הדיבור?
תהטיפול בתחום התקשורת מתחלק למספר תחומים. ניתן להגיע לקלינאי תקשורת, לעבור אבחון ובהתאם לקבל הסבר על אופן הטיפול המומלץ. קיימים תרגילים בתחומים שונים אותם ניתן לתרגל בבית, אולם יש להתאים את התרגילים עבור כל נבדק ולקבל הדרכה לגבי אופן התרגול הנכון.
3שמה עושים כדי לקבל הפניה לקלינאי תקשורת?
תיש לגשת לרופא לבקש הפנייה ולקבוע תור במוקד זימון תורים