מחקר מורה שלילדים עם טרשת נפוצה שעוסקים בפעילות גופנית רבה יותר  יש פעילות פחותה של המחלה

 נדרשים מחקרים נוספים לקביעת סיבות ותוצאות

12 באוגוסט 2015

בניסוי קטן של ילדים עם טרשת נפוצה וכאלו ללא טרשת נפוצה אשר חוו התקף נוירולוגי בודד, פעילות גופנית מתונה הייתה קשורה עם פחות עייפות, ופעילות מאומצת הייתה קשורה עם פחות התקפים ופעילות פחותה של המחלה כפי שנראה בסקירות MRI של המוח. נדרשים מחקרים נוספים כדי לקבוע האם פעילות גופנית היא זו שהפחיתה את פעילות המחלה או שפעילות המחלה היא זו שאילצה את המשתתפים לצמצם את הפעילות הגופנית.
Stephanie A. Grover, MSc and E. Ann Yeh, MD
(מבית החולים לילדים חולים בטורונטו) ועמיתים מדווחים על הממצאים שלהם ב- Neurology (פורסם באופן מקוון ב-12 באוגוסט 2015). המחקר נעשה בחסות החברה לטרשת נפוצה בקנדה, הקרן הקנדית למחקר מדעי בטרשת נפוצה וקרן SickKids.

הרקע:

מחקרים הולכים ומתרבים מורים על כך שהפעילות הגופנית, בנוסף להיותה חיונית לבריאות באופן כללי ולרווחה הנפשית, מועילה לניהול תסמינים רבים של טרשת נפוצה ומשפרת את איכות החיים. במחקר הזה, החוקרים התמקדו בעיקר בקשר בין פעילות גופנית ותסמינים של טרשת נפוצה שיש להם השפעה על איכות חיי הילדים.

המחקר:

החוקרים גייסו 31 מטופלים בגילאים בין 5 ל-18 עם טרשת נפוצה ו-79 אשר לא אובחנו עם טרשת נפוצה אך חוו אירוע בודד של תסמינים נוירולוגיים. הצוות אסף נתונים על פעילות המחלה, משך המחלה, וקצב ההתקפים. שישים ילדים נסרקו על ידי MRI. המשתתפים מילאו בסיוע ההורים או מתאם מחקר, שאלונים על פעילות גופנית בשעות הפנאי, כולל התדירות של פעילות גופנית מאומצת (לדוגמה ריצה(, מתונה (לדוגמה הליכה מהירה) וקלה (הליכה איטית ולא מאומצת). כמו כן נעשו מדידות קליניות להערכת עייפות ודיכאון.

ארבעים וחמישה אחוזים מהילדים עם טרשת נפוצה דיווחו על השתתפות בפעילות גופנית מאומצת, לעומת 82% מהילדים שחוו אירוע נוירולוגי אחד. הילדים שדיווחו על השתתפות בפעילות גופנית מתונה דיווחו על פחות עייפות. לאלו שדיווחו על פעילות גופנית מאומצת הייתה פעילות פחותה של המחלה בסריקות ה-MRI ושיעור התקפים נמוך יותר.
מסקנות:
תוצאות אלה מרמזות על קשר בין פעילות גופנית והחומרה של טרשת נפוצה בילדים, אולם יידרשו מחקרים נוספים כדי לקבוע את אופי הקשר הזה – האם פעילות גופנית פחותה מחמירה את העייפות ותסמינים אחרים או שהעייפות או תסמינים אחרים הם שגורמים לילדים להימנע מפעילות גופנית.

"בכל אופן, מחקר זה מבליט את מה שאנו רואים אצל מבוגרים עם טרשת נפוצה – שניהול אורח חיים בריא, כולל ניהול פעילות גופנית, יכול לסייע לאנשים עם טרשת נפוצה לנהל את המחלה ולהפיק את המיטב מהחיים," אומר ניקולה לה-רוקה, PhD, סגן נשיא חברת הטרשת הנפוצה הלאומית לאספקת שירותי בריאות וחקר המדיניות.