כיצד נוכל לעזור לעצמנו בתהליך ההקשבה?

 • שב, הדובר והמקשיב, זה מול זה, ללא הסחות מסביב.
 • נחפש אחר דבר מה מעניין בתוכן שמעלה האדם שאני מקשיב לו.
 • נתעלם מטכניקת דיבור גרועה (פגמים בדיבור) על מנת להבין את המסר.
 • נפגין עניין בדובר, נתרכז בו.
 • נבהיר נקודות מפתח מהתוכן.
 • נחשוב על הנאמר.
 • לא נחשוב על תשובות ופתרונות במהלך ההקשבה.
 • נשקיע מאמץ כן ואמיתי ולא נאפשר לרעש או תנועה להסיח את דעתנו.
 • נרשום מילות מפתח, ראשי פרקים לנקודות חשובות.
 • נשנה את צורת הישיבה שלנו לתנוחה טובה ונוחה יותר, מדי פעם.
 • נתקדם עם התוכן והדובר ולא נחזור ונחשוב על שנאמר קודם לכן.
 • נהיה צמודים להווה, לעכשיו.