דיון מיוחד בוועדת העבודה והרווחה
בקשה להכליל את מחלת הטרשת הנפוצה ברשימת הליקויים במזכים בגמלת ניידות

יתד נאמן, מאת י. שיין

טרשת נפוצה היא מחלה עצבית שגורמת להפרעות בתנועה, הפרעות בראיה ואף לנכות * במדינת ישראל ששת אלפים אנשים חולים בטרשת נפוצה *

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) יזמה את הדיון, שעסק בבקשה לצרף את מחלת הטרשת הנפוצה, לרשימת הליקויים המופיעים בתנאי להכרה וקביעת אחוז מוגבלות לקצבת ניידות. בנוסף, הדיון עסק במבחני התלות החדשים של הביטוח הלאומי לקצבת שירותים מיוחדים, שלטענת האגודה פוגעים בחלק מהחולים.

במדינת ישראל ששת אלפים חולים בטרשת נפוצה. טרשת נפוצה היא מחלה עצבית שגורמת להפרעות בתנועה, הפרעות בראיה ואף לנכות. חולים רבים אינם מקבלים קצבת ניידות, למרות הפרעות ניכרות בתנועה, בשל הקביעה לפיה, הליקוי ממנו הם סובלים אינו נמנה עם הליקויים הרלוונטיים לקצבת ניידות. בדיון, ביקשו חברי האגודה להסדיר קריטריון מיוחד לחולים בטרשת, שיאפשר להם לקבל את קצבת הניידות. עוד ביקשו, לבדוק את השפעת ביטול המבחן הבודד לקצבת שירותים מיוחדים שהוסב לאחרונה, למבחן חדש שבודק את מידת הזדקקותו של החולה לסיוע בניהול משק הבית, על החולים בטרשת, שלדברי האגודה, גורם לכך שהחולים יתקשו לקבל קצבת שירותים מיוחדים בשיעור מאה וחמש אחוז, וכך גורם לכך שהם יצטרכו במקרים רבים לבחור בין קבלת קצבת שירותים מיוחדים, לבין קצבת ניידות.

הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות: "מדובר בדיון חשוב ביותר. הכללת מחלת הטרשת ברשימת הליקויים לגמלת ניידות, תפתח פתח להכללת ליקויים נוספים. היום קיים מצב אבסורדי שבו, לא כל מי שלוקה בהפרעות תנועה, ואפילו קשות, ואפילו שגורמות לו להזדקק לכיסא גלגלים, זכאי לקצבת ניידות, אלא רק מי שמצבו תואם את אחד מהליקויים הספציפיים שנקבעו במסגרת הסכם הניידות. יש חולים רבים שמקבלים את הקצבאות וממצים את זכויותיהם, אולם יש רבים אחרים, ובהם עסק הדיון, שאינם ממצים את זכויותיהם, בשל חוסר התאמה של הקריטריונים למצבם. חשוב לומר, שגם היום, בתנאים הקיימים, ניתן לפעול ואף להצליח למצות את זכויות החולים בטרשת, ואף אלו שבקשתם נדחתה, הן לקצבת נכות כללית, הן לקצבת ניידות והן לקצבת שירותים מיוחדים".

בדיוק שהתקיים ביקש יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ אלי אללוף למנות ועדת משנה שתדון עם האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר) בצורכי החולים במטרה לתת מענה לבעיות שהוצגו.