בקרב 37% מהמטופלים בתרופת הטיסברי (TYSABRI) ישנה הפחתה בהתבטאות מחלת הטרשת הנפוצה – תוצאות מחקר חדש מוכיחות עובדה זו.

נתונים שהתפרסמו בכתב העת הרפואי היוקרתי "lancet" משווים את מידת התבטאות המחלה כפי שהיא נמדדת בקצב התקפים, פעילות בתמונת MRI והפגיעה התפקודית המצטברת, בקרב מטופלים שקיבלו תרופת דמה (פלצבו) למטופלים שקיבלו טיפול בטיסברי. המחקר עקב אחר פעילות המחלה בשתי הקבוצות בטווח זמן של שנתיים.
בקרב 37% מהמטופלים שקיבלו טיסברי, לא נרשמה התבטאות של אף אחד משלושת המדדים (כלומר – לא נרשמו התקפים, לא הייתה החמרה בתמונה MRI או פגיעה תפקודית). תוצאה זו גבוהה פי 5 ביחס לתוצאה שהושגה בקרב החולים שטופלו בפלצבו. על פי החוקרים, מטופלים אשר לא חוו החמרה של אף אחד משלושת המדדים האלו בטווח של שנתיים מוגדרים כחולים ב"הפוגת מחלה". עוד נמצא במחקר כי ב 64% ממטופלי טיסברי לא נמדדו התקפים והחמרה בפגיעה התפקודית, ואצל 58% לא נרשמה פעילות בתמונה ה MRI.
החוקרים מציינים כי יתכן והיעילות של טיסברי עולה עם הזמן, היות ושיעור המטופלים שאצלם הייתה הפוגה מהמחלה היה גבוה יותר בשנה השנייה לטיפול ביחס לשנה הראשונה. כיום מטופלים בטיסברי כ 40000 מטופלים ברחבי העולם.