תודה על יום העיון

אני חיים נעים, חולה טרשת נפוצה,
מודה לחברת "סרונו", למנכ"לית ולעוזריה על יום נהדר, שהעניקו לי ולחבריי – בילוי שכה חסר לי והוציא אותי מבדידותי.
תודה, שירבו ימים כאלה, למה לא?

בברכה ובתודה, חיים נעים מרמת גן