שלוש שנים של תקווה!

מאמר זה ניתן להזמין דרך האגודה

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר),
רח' חומה ומגדל 16, תל-אביב 67771
טל': 03-5377002
פקס: 03-5377004
לפניה בדואר אלקטרוני agudaims@netvision.net.il