שופר – למה ומדוע?

המצווה החשובה ביותר בראש השנה היא:
תקיעה בשופר.
מדוע בעצם צריכים אנו לתקוע בשופר?
התשובה היא:
השופר הינו כלי, אשר נושפים אנו בצידו האחד ואוויר יוצא בצדו השני
בנוסף ליציאת האוויר אנו מקבלים
צליל של תרועה.
כלומר, יש בידנו כלי ובאמצעותו –
אנו יכולים לבצע משימה.
זהו הדבר החשוב ביותר שעלינו ללמוד
ביום שנברא העולם.
כל אחד מאיתנו נברא כדי לעשות משהו בעולם.
לכל אחד יש תפקיד
כשם שהשופר כשר, הן אם הוא צר, רחב,
ארוך או נמוך,
אם משמיע קול חזק או חלש –
כך גם האדם, אין זה משנה אם חזק הוא או חלש, גיבור או פחדן, חולה או בריא.
לכל אדם ניתן תפקיד,
בהתאם ליכולתו וכישוריו וכולם שווים.
בפתח השנה החדשה, בואו נקבל עלינו לעשות את התפקיד לפי כוחנו ויכולתנו.
שנת בריאות הנפש והגוף… ובהצלחה.

אבי גרינוולד, חבר אגודה