שאלות לפרופ' ישראל שטיינר

מנהל מח' נוירולוגית בבי"ח בילינסון

שאלות משנת 2009

אני מקבלת כבר 6 וחצי שנים קופקסון. האם מומלץ להמשיך בטיפול ? האם התרופה עדיין אפקטיבית לאחר כ"כ הרבה שנות טיפול?

אפקטיביות הטיפול אינו תלוי במשך הטיפול. הצלחת הטיפול נמדדת על פי האפקט הקליני שלו.

התחלתי לסבול מדיכאון מזה כמה חודשים. האם יש קשר לטיפול התרופתי שאני מקבל, ומה אפשר לעשות?

הדיכאון יכול להיות תוצאה של הטיפול התרופתי, תגובה למחלה או כלל לא קשור. הנוירולוג המטפל בך צריך לנסות לאפיינו ולטפל בו בהתאם. באם קיים חשד שהוא תוצאת טיפול, יתכן ויש מקום להחליפו. יש היום טיפולים תרופתיים שונים כנגד דיכאון ויתכן ויהיה מקום לנסותם.