שאלות למשרד אביאל, רומנו ושות', עורכי דין, תל אביב

משרד אביאל, רומנו ושות', עורכי דין, תל אביב

הנו משרד שעיסוקו, בין היתר בדיני עבודה. המשרד מתמחה גם בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין, דיני ירושה, זכויות יוצרים ותחומים נוספים במשפט אזרחי.


 

מדוע איני יכולה לקבל את העזרה ממכבי לעובד זר, לפי רצוני ולא לפי מה שמכבי מחליטים? אני בעלת 150% נכות.

כל קופות החולים מחויבות לספק למבוטחיהן סל שירותים אחיד שנקבע בחוק. מעבר לסל השירותים הקבוע בחוק, מציעות קופות החולים למבוטחיהן שירותי בריאות נוספים (תמורת הסדרי תשלום שונים), ובכללן אף ביטוח סיעודי. הזכאות לעובד זר סיעודי קיימת לכל אזרח כחלק משירותי הביטוח הלאומי ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק. המוסד לביטוח לאומי נוהג להפנות לחברות חיצוניות העוסקות בכך. לחברי קופות החולים המחזיקים בביטוח סיעודי נוסף, קיימת זכאות למגוון שירותים וזכויות נוספים. בקופת החולים מכבי, ביטוח משלים זה נקרא "מכבי סיעוד". במידה ויש ברשותך ביטוח משלים כאמור, עליך לפנות לקופת החולים מכבי. במידה ולא – כל נושא הסיעוד לרבות הזכאות לעובד זר מרוכז על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ולא על-ידי קופות החולים.


אני עובד/ת מזה כ-20 שנה כשוטר/ת במשטרת ישראל . לפני כ-4 שנים חליתי במחלת טרשת הנפוצה. האם אני יכול/ה להיות מוכר/ת כנכה/ת משרד הביטחון ?

קיימת אפשרות כזו, אולם יש להצביע על קשר סיבתי בין תנאי השירות לבין פרוץ המחלה. מדובר בשאלה סבוכה, הן עובדתית והן משפטית ויש לפנות לעורך-דין המתמחה בהגשת תביעות כנגד משרד הביטחון, בגין נכויות הנגרמות לאנשי ביטחון במהלך שירותם.


לפני 5 שנים עשיתי פוליסת ביטוח אבדן כושר עבודה. לפני כשנתיים גיליתי כי אני חולה במחלת הטרשת הנפוצה ומצבי הפיזי התדרדר עד כדי אי יכולתי לעבוד בכלל. פניתי לחברת הביטוח וטענתי כי אני זכאי לקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. חברת הביטוח דחתה את התביעה וטענה כי המחלה אינה כלולה בפוליסה. מה עושים?

אין באפשרותנו לעשות על שאלה זו מבלי לבחון את תנאי פוליסת הביטוח ואת תשובתה של חברת הביטוח.


מהם סיכויי תביעה נגד נוירולוג שלא אבחן כי הפציינט סובל מטרשת נפוצה משך כ- 5 שנים, לאור חוות דעת של רופא מומחה לפיה, ניתן היה לאבחן את המחלה מוקדם יותר?

לא ניתן לענות על שאלה זו באופן מלא מבלי לדעת את מלוא העובדות. ככלל, השאלה עוסקת בסוגיית הרשלנות הרפואית. על-מנת לקבל פיצוי בגין רשלנות רפואית לא די בקביעה כי הנוירולוג התרשל, דהיינו כי נהג שלא בדרך שנוירולוג סביר ומיומן היה צריך לנהוג בנסיבות העניין. קיים צורך להוכיח שני רכיבים נוספים – נזק וקשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק. במלים אחרות, השאלה הראשונה, אותה יצטרך לבחון בית המשפט היא האם אכן מדובר ברשלנות, קרי – בסטייה משמעותית ובלתי מוצדקת מהסטנדרטים הרפואיים המקובלים. התשובה לשאלה זו ניתנת דרך כלל על-ידי מומחה שבית המשפט ממנה מטעמו, הואיל וסביר להניח כי כל אחד מהצדדים יגיש לבית המשפט חוות דעת של מומחה מטעמו, התומכת בטענותיו. השאלה השנייה, עליה יצטרך בית המשפט להשיב היא באיזו מידה נגרם לתובע נזק ומה היקפו, והשאלה השלישית, והלא פחות חשובה היא באיזו מידה הנזק נגרם בשל הרשלנות. כלומר– האם גילוי מוקדם יותר של המחלה יכול היה למנוע את הנזק או לצמצמם אותו. רק תשובה חיובית על שלוש שאלות אלה תזכה את התובע בפיצוי.


הייתה ברשותי פוליסת ביטוח מנהלים פעילה בעת אבחון טרשת נפוצה ב-1996. הודעתי לחברת הביטוח על המחלה בזמנו, ולא קיבלתי תגובה – האם חברת הביטוח חייבת להכיר בנכות ולפצות בגינה?

לצורך מתן תשובה לשאלה יש צורך לעיין בתנאי פוליסת הביטוח ובמסמכים נוספים כגון הצעת הביטוח. לכאורה, קיימת בעיית התיישנות, הואיל ופנייתך לחברת הביטוח נעשתה לפני כ-15 שנה.


איזה ביטוח "אובדן כושר עבודה" אתה ממליץ לחולה טרשת נפוצה, כדי שאוכל לקבל את מלוא הזכויות במידה ואהיה זכאי להם לעתיד? הערה: הביטוח שאני חושב עליו הוא בקרן פנסיה .

יש להתייעץ עם יועץ ביטוח או עם סוכן ביטוח שמתמחים בפוליסות מסוג זה (אובדן כושר עבודה וחיים). כמו כן, כדאי להתייעץ, לפני החתימה, גם עם עורך-דין.


באם אני מספר/ת בעבודה שאני חולה/ת טרשת נפוצה, ולאחר זמן מה נאמר לי שיש קיצוצים ומפטרים אותי:
1. האם הם יכולים לפטר אותי? הלא ברור שהם פיטרו עקב זאת שאני חולה?
2. ובאם פיטרו אותי שלא בצדק מה עלי לעשות?
3. איך אני יכולה להוכיח שהם פיטרו אותי עקב המחלה?

בהיעדר פרטים בדבר זהות המעסיק וההסכם החל על יחסי העבודה, אין בידינו אלא להשיב לשאלה באופן כללי. הזכות לפטר עובד נתונה למעביד, אך השימוש בה צריך שייעשה בכפוף לחובות המעביד על פי ההסכם החל ביחסי הצדדים, החוק ופסיקת בית הדין לעבודה. על המעביד מוטלות, בבואו לפטר עובד, חובות שונות כגון חובת תום לב, החובה לקיום שימוע טרם הפיטורין (גם בגופים פרטיים), איסור הפליה בפיטורין בשל מוגבלות, מתן הודעה מוקדמת לעובד ועוד. פיטורי עובד שנעשו אגב הפרת חובות המעביד, גוררות אחריהן סנקציות שונות, פליליות ואזרחיות (לאו דווקא בטלות החלטת הפיטורין, הדבר תלוי בנסיבות המקרה) לרבות פסיקת פיצוי כספי לעובד בגין פיטורין שנעשו שלא כדין. פיטורי עובד שעילתם הנטענת היא "קיצוצים" שעה שהעילה האמיתית לפיטורין אינה "קיצוצים" מהווים הפרה של חובת תום הלב המוטלת על המעביד. ראוי לפנות לעורך דין כדי שיחווה דעתו, על יסוד בחינת פרטי המקרה, אם אכן ניתן יהיה להוכיח כי הפיטורין נעשו בשל המחלה, שאז ניתן לשקול הגשת תביעה כנגד המעביד.


אני עומדת להתקבל לעבודה חדשה:
1. האם עלי לדווח שאני חולת טרשת נפוצה (במצב התחלה)?
2. באם עברתי את כל הראיונות ובשלב מילוי הטפסים כתבתי שאני חולה בטרשת והוחלט לא לקבל אותי לעבודה – מה הדין –האם יש כאן הפליה ברורה?

לא ברור מנתוני השאלה האם קיימת מוגבלות. מוגבלות מוגדרת בחוק כלקות פיסית או נפשית, קבועה או זמנית, שבשלה מוגבל תפקוד באופן מהותי בתחומי החיים העיקריים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 קובע איסור להפלות בין דורשי עבודה מחמת מוגבלות, ובלבד שהם כשרים לתפקיד או למשרה הנדונים. עובדים זכאים, גם במעמד התקשרות בחוזה עבודה, להגנה על פרטיותם. האיזון הראוי בין זכותו של המעביד הפוטנציאלי לדעת פרטים על עובדו החדש, לבין זכותו של העובד לפרטיות מכתיב כי יש להגן על פרטים שאינם רלוונטיים לעבודה המוצעת. לדעתנו, אם לא קיימת מוגבלות שהנה רלוונטית לשאלת כשרותך לתפקיד, לא מוטלת עלייך חובה לדווח על המחלה. שאלת כשרותך לתפקיד והחלטת המעביד שלא לקבלך לעבודה תיבחן על פי נסיבות העניין.


אני עובד 5 שנים במקום עבודה כנהג בחברת הסעות. הובחנתי לפני מספר חודשים כחולה טרשת נפוצה. אני בן 54 ומצבי לא טוב. אני משתמש בקב אחד ויש לי גם בעיה בצד ימין. קשה לי מאוד לעבוד שעות ארוכות או להתחיל את יום העבודה בחמש בבוקר או באמצע הלילה. הבוס שלי לא מוכן להוריד את מספר שעות עבודתי – כך הוא נוהג עם כולם וגם הוא לא יפטר אותי, כי הוא לא רוצה לשלם לי פיצויים. הוא עוזר לי לפעמים בזה שהוא נותן לי להשתמש ברכב העבודה לנסוע לטיפול בתל השומר. אני לא רוצה להתפטר כי לא אקבל פיצויים מה לעשות?

חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 קובע כי אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותו, ולאור הממצאים הרפואיים תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות- רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים. הנטל להוכיח כי מצב הבריאות אינו מאפשר לעובד להמשיך בעבודה מוטל על העובד, והדבר נעשה באמצעות תעודות רפואיות. ייתכנו מקרים בהם מצב הבריאות כשלעצמו יביא לכך שתהא סיבה מספקת להתפטרות המזכה בפיצויי פיטורין. הדבר ייבחן על פי ליקויי הבריאות והאפשרויות של המפעל להמשיך ולהעסיקך במצב הבריאות שתואר. עובד המחליט להתפטר מחמת מצב בריאות חייב במסירת הודעה מפורטת למעביד, על מנת לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה התואמים את מצב הבריאות של העובד. הצעתנו היא כי תיפנה לעורך דין, על מנת שזה ייבחן את נתוני המקרה וימליץ על דרך הפעולה הראויה לאור הממצאים הרפואיים.


נוסח הבהרה

המידע הכלול בתשובות לשאלות הינו כללי והוא ניתן לידיעתו האישית של השואל בלבד.

אין להסתמך עליו ואין לראות בו, בכל דרך שהיא, כייעוץ משפטי, אותו יש לקבל מעורך-דין בדרך הקבועה לכך בחוק, והוא אינו יוצר יחסי עו"ד-לקוח.