גב' אסתי פלד

מנהלת ריפוי בעיסוק, מרכז לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי המשולב שיבא, תה"ש

שאלות משנת 2013

עשיתי ריפוי בעיסוק אני לא רואה תועלת אלא באם כל יום אעבוד שעה או חצי שעה. האם להמשיך? אני מרגיש שזה לא ריפוי בעיסוק אלא עיסוק בריפוי !

קודם כל התשובה היא כן, רצוי להמשיך בריפוי בעיסוק מכמה סיבות: תועלת בריפוי בעיסוק אינה נמדדת אר ורק בשיפור. במחלה שהיא כרונית ומתקדמת, אם אנו מבחינים שהיכולות נשמרות, אנו רואים זאת כתועלת אדירה. לכן חשוב מאד להגדיר ביחד עם המרפאה בעיסוק, מהי התועלת שלך בטיפול וליצור תיאום ציפיות. אנו מאמינות באופן גורף כי טיפול חד שבועי של חצי שעה עד שעה בריפוי בעיסוק אינו מביא לתוצאות. אנו ממליצים לכל מטופלינו לתרגל מידי יום את המיומנויות הנדרשות על מנת להגיע לשביעות רצון. מומלץ לבצע הערכה מקיפה חוזרת, יתכן כי יש צורך בהגדרה מחדש של מטרות הטיפול על מנת לוודא שהטיפול עונה על כל צרכיך.


בגלל בעיות בזיכרון לטווח העכשווי כיצד לאחוז בזיכרון ולשמרו ? האם יש תרופה ?

טיפול תרופתי מומלץ ע"י הסקטור הרפואי. עליך לפנות לרופא המטפל לשם קבלת כל מידע בנוגע לתרופות שיכולות לסייע בתחום הנ"ל. טיפול בריפוי בעיסוק מציע מספר גישות טיפול, היכולות לסייע בבעיות זיכרון. הגישה הראשונה היא הגישה המפצה- כוללת שימוש בעזרים חיצוניים כמו טיימר, יומן, פלאפון וכדומה, על מנת לזכור משימות, פגישות ועוד. הגישה השנייה היא הגישה הרמדיאלית- כוללת עבודה מכוונת על יכולות של זיכרון לצורך הגדלת קיבולת הזיכרון, בין היתר ע"י שימוש באסטרטגיות, שאנו כמרפאות בעיסוק מלמדות ומתרגלות בטיפול עד לכדי הטמעה והעברה לחיי יומיום.