רשות הטבע והגנים
אגף שיווק ותיירות
8/8/06
לכבוד
ג'נין ווסברג
מנהלת שירות לחולים, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)שלום רב,

 

הנדון: נגישות לביקורי נכים באתרי הרשות

 

בתשובה למכתבך מיום 60/7/03 להלן האפשרויות לבדיקת אתרי הרשות בהם יש נגישות לנכים.

1. באתר האינטרנט של הרשות WWW.PARKS.ORG.IL אפשר למצוא מידע על אתרים המותאמים לכיסאות גלגלים ולנגישות נכים.2. מצ"ב מפת אתרי הרשות בה מסומנים כל האתרים הנגישים לנכים (באופן חלקי או מלא).

3. תל"ם – טל' 02-6283415/6 – מספקים מידע על אתרים עם נגישות לנכים.

4. אפשר לפנות למוקד המידע של הרשות 9363* לקבלת מידע מעודכן.

 

בכבוד רב,
בן עוזי ברזילי
מנהל אגף שיווק ותיירות