קבוצת אשקלון – סיכום פעילות לשנת 2018

עו"ס הילה אורן, מנחת הקבוצה

 

קבוצת אשקלון היוותה אתגר בהתאמתה לצרכים העולים של חבריה, האתגר הצריך היערכות מחדש של הקבוצה, הגדרה מחדש של קהל היעד ומטרות הקבוצה.

הקבוצה פתוחה לחולי טרשת ובני משפחותיהם, גברים ונשים בגילאי 30 ועד 70, כאשר רוב חברי הקבוצה בני גיל 60 ומעלה. חלק גדול מחברי הקבוצה משתמשים בעזרים ועל כן חלקם התקשו בהתניידות ובהגעה למפגשים. כדי לסייע בהגעה רציפה לקבוצה, המפגשים הראשונים לוו בהסעות מאזור אשקלון וסביבתה במימון האגודה לטרשת נפוצה.

המפגשים נערכו אחת לחודש במתנ"ס ווסק באשקלון למשך שעה וחצי כל מפגש. לאורך המפגשים היה קושי לייצר גרעין משתתפים קבוע. הדבר יצר קושי משמעותי ביצירת אינטימיות ורצף לקבוצה ועל כן כל מפגש התנהל באופן עצמאי בהתאם לנושאים שהעסיקו את חברי הקבוצה.

כחלק מהנושאים שהעסיקו את חברי הקבוצה עלה נושא התמודדות האישית עם הטרשת והשפעתה על ה"עצמי" בהיבטים שונים בחייהם. תמה נוספת שעלתה במפגשים התייחסה לקשרים עם סביבת האדם והשפעת הטרשת על קשרים אלה הן בזוגיות והן עם מכרים בסביבה הקרובה והרחוקה.

על אף שניכר היה כי חברי הקבוצה הביעו עניין וצורך בקבוצה היה קיים קושי לייצר יציבות והמשכיות. נראה כי ההטרוגניות הקיימת בין חברי הקבוצה יצר מורכבות שהובילה לחוסר יציבות ומכאן עלה הצורך בבחינה מחודשת של קהל היעד והצרכים העולים מן השטח.