פרופ' דוד ירניצקי

מנהל המחלקה נוירולוגית, הקריה הרפואית רמב"ם

דברי פתיחה מיום עיון לחברי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
שהתקיים ב- 16.4.2019