פטורים חשובים

פטור לאדם עם מוגבלות מהמתנה בתור – אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות בלא המתנה בתור, אלא אם זהו תור שההמתנה בו נעשית ברכב. הפטור יינתן לאחר הצגת תעודת נכה שהפיק המוסד לביטוח לאומי, או האגף לשיקום במשרד הביטחון.

לתשומת לבכם!! האמור אינו חל על תורים אשר נקבעו מבעוד מועד.

לפיכך, אדם עם מוגבלות מגיע למרפאת מומחים או לרופא משפחה, הוא אינו נדרש להמתין בתור לקבלת שירות מהמזכירות או מהרופא.