על החוף

על החוף אני יושב לי
ולוגם קפה שחור,
לידי דומם עומדת,
צפור יפת מקור.
השמש מפזרת
קרניים אחרונות,
מאדים לו קו האופק,
שווה ממש לראות.

תשקע לה שם השמש,
אותו כדור של אור,
ואותה צפור יפת מקור
תפרוש לה כנפיים
ותעוף לה – כצפור דרור.

ואני עם אותו קפה שחור
עדיין מחכה להרבה יותר אור
שיתן לי גם את הכח
לא לזכור – ואפילו לשכוח
מה הביאני עד הלום
ושיפסיק יפסיק בי להלום.
רוצה להיות בריא,
שאוכל גם אני שוב להמריא,
לפרוש כנף של דרור
כמו אותה צפור יפת מקור.

יוסי פז