עיריית חיפה
לשכת ראש העיר
לכבוד
ג'נין ווסברג
עו"ס יונית טיכוב
תל-אביב
 
שלום רב,

אבקש להודות על כי שלחת אלי את ביטאון חברי האגודה מס' 5. קראתי את מכתבה של הגב' אורנה עוזיאל ואבקשך להעביר אליה ולחברים האחרים כי אעשה מאמץ למנוע צמצום נוסף בכספי התמיכה העירונית.לצערי, מדי שנה מצטמצם תקציב התמיכות של העיריות, בה בעת הקשיים והצרכים של הארגונים והעמותות הולכים וגדלים.

תקוותי כי יהיה בידכם להקל על החולים ובני משפחותיהם וכי מספר החולים החדשים המצטרפים אליכם יצטמצם עד תום.

 

בברכה,
יונה יהב ראש עיריית חיפה