סקר האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
דצמבר 2018 – מרץ 2019

על ידי גיאוקרטוגרפיה

המחקר נועד לבחון את התפיסות והעמדות של חולים בטרשת נפוצה כלפי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה וכלפי הטיפולים הקיימים למחלה.

לנתוני הסקר לחץ כאן