סיכום שנת הדרכת סטודנטיות – אוניברסיטת חיפה במסגרת האגודה הישראלית לטרשת נפוצה 2016

טל שפט ברון, עו"ס

בשנת הלימודים הנוכחית הדרכתי שתי סטודנטיות מאוניברסיטת חיפה הלומדת במסגרת השלמות לתואר שני. במהלך הכשרתם הסטודנטים קיבלו כל אחת מהם חמישה פונים לקשר פרטני -קשר זה מהווה את ליבת ההכשרה המעשית. מדובר בחולי טרשת עצמה, או הורים לחולה טרשת הזקוקים להתמודדות, ליווי והנחייה בהתמודדות המשפחתית. קשרים פרטניים אלה מתקיימים בבתי הפונים ובכך הסטודנטים מגיעים לפונים אשר בדרך-כלל מפאת מצבם הפיזי מתקשים לקבל עזרה ותמיכה נפשית. עבורם ביקוריי הסטודנטים מהווים משאב רגשי חשוב לווינטלציה רגשית והפגת הבדידות. מסגרת ההדרכה הנה פרטנית ומתקיימת מדי שבוע למשך שעה וחצי במשרדי האגודה. ההדרכה כוללת התייחסות למצבו הרגשי של הפונה ומקורות התמיכה שלו וכן בתהליכים הרגשיים והמקצועיים שהסטודנטים עוברים השלבי ההכשרה השונים. לצד ההדרכה הפרטנית מידי חודש התקיים מרכז למידה-מפגש משותף עם סטודנטים נוספים לדיון ולימוד משותף אודות סוגיות הליבה בעבודה סוציאלית.

הנחיית קבוצה
במהלך השנה הנחו הסטודנטיות כ"א בנפרד קבוצת תמיכה הפועלות במסגרת האגודה. סגנון ההנחיה הנו משותף עם מנחה הגרעיני של הקבוצה. בנהלך הסמסטר ולאחר מפגשי הכרות קבוצתיים התנסו שתי הסטודנטיות בהנחיה פעילה של מפגש. הנחיית הקבוצה אפשרה לתלמידות לפתח יכולות מקצועיות נוספות וחשובות ולהכיר חולי טרשת וסגנונות התמודדות שונים. כמו-כן המפגש עם מנחה קבוצה ועבודה משותפת עמו מאפשר לסטודנטים להכיר אנשי מקצוע נוספים העובדים באגודה.

פעילות בבית-חולים איכילוב, המרפאה לטרשת
במהלך הסמסטר הסטודנטיות הכירו מקרוב את פעילות המרפאה לטרשת נפוצה בבית חולים איכילוב. הן ישבו לצד רופאיי המרפאה, הכירו את הפן הרפואי בהתמודדות עם טרשת והעניקו תמיכה רגשית לאלה שהרגישו צורך בכך. הן שוחחו עם רופאים העוסקים באיתור ואבחון המחלה והנגישו את הקשר עם האגודה עבור פונים שלא ידעו אודות האגודה או נמנעו מקשר עמה.

אוריינטציה יום עיון לסטודנטים
כחלק מההכשרה נערכו ימי אוריינטציה וימי עיון לסטודנטים מכל רחבי הארץ העושים הכשרתם באגודה. כך הכירו עמיתים להכשרה, נחשפו לבעלי התפקידים בארגון והכירו לעומק את נהלי העבודה. במסגרת יום העיון לחולי טרשת צעירים הכירו הסטודנטים את עבודתה המאומצת של האגודה בארגון יום השתלמות מרוכז ומאורגן עבור החולים. הם הכירו את חולים נוספים, ושמעו הרצאות בתחום.