נגישות למידע

מידע הניתן לציבור אודות השירות, באופן כללי או באופן פרטני, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות, במספר דרכים. ההחלטה על האמצעי בו יסופק השירות, תתקבל על ידי נותן השירות לאחר שהתייעץ עם האדם עם המוגבלות על הדרך המתאימה ביותר עבורו:

 • מידע המופיע בדפוס, המוצג באופן קריא ונגיש. למשל, כתב גדול וניגודיות בצבעים, כך שאדם עם לקויות ראיה יוכל להבין היטב את הכתוב.
  כלל זה חל, למשל, על דפי מידע הניתנים למטופל באשר לשעות פעילות מרפאה, ומסמכים שבהם יש להצטייד טרם הפניה למרפאה.
 • שימוש בקובצי קול כגון MP3 או DVD, הניתנים להשמעה אצל מקבל השירות ומסבירים את המידע הנדרש.
 • שימוש בקובץ דיגיטלי (כגון קובץ PDF) הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או בניתן להמרה באמצעות מדפסת ברייל או צג ברייל.
 • שירות תרגום לשפת הסימנים – אדם שהינו לקוי שמיעה הנזקק לתרגום לשפת הסימנים, יוכל להגיש בקשה לשירות תרגום לשפת הסימנים זמן סביר לפני מועד מתן המידע, וזאת במקרים של נושאים בעלי חשיבות גבוהה לעניינו של האדם.
  כך למשל, לעיתים במערכת הבריאות עשויי אדם עם מוגבלות להיתקל בנושאים פיננסיים או משפטיים, בעלי השפעה רבה עליו (למשל, תשלום עבור השירות, או מינוי אפוטרופוס לענייני גוף). במקרים מסוג זה זכאי האדם להיעזר בשירותיו של מתרגם לשפת הסימנים ובלבד שיודיע על כך למוסד הרפואי, זמן סביר מראש.
 • לאדם עם מוגבלות יינתן סיוע בהתאם לצרכיו במילוי טפסים בכתב, בהקלדה, או במסך מגע ככל שאדם זה אינו יכול לבצע פעולות אלו.
 • תקשורת – כאשר מידע רפואי ניתן באמצעות מערכת לניתוב שיחות, ההקלטה תהיה בשפה ברורה, ללא מוסיקת רקע ותציג את האופציות המרכזיות בתחילת השיחה וללא פרסומות. כמו כן, תינתן אפשרות לקבלת השיחה על ידי מוקדן.
  כלל זה חל, למשל, על פניה למרכזי שירות טלפוניים של קופות החולים לצורך קביעת תורים.
 • במקרים שבהם המידע ניתן לפונים באמצעות מערכת טלפונית, יוכל אדם עם מוגבלות לבקש לקבל את המידע בדרך אחרת.
  כך למשל, אדם חירש שאינו יכול לקבל מידע אודות שעות פעילות מרפאה והטפסים הנדרשים ממנו באמצעות הטלפון, יכול לבקש את המידע באמצעות הודעת טקסט או פקסימיליה.