מתוך

מתוך עולמות של תקוה
מתוך רעמי עולם
מתוך להבות העשן
יצא לעולם אותו ילד.
את הבצק לקח זמן
לעשות ואח"כ 10 שנים
בבטן עד לתחילת הצירים
שלוקחים את נשמות
העולם דבר שלא נדם.
מתוך רגעי אהבה
של לבבי ולבבה
נשרפה האהבה
ולי נשאר האפר.
מתוך רעמי עולם
ודמעות של כאב
נכתבו מילות הלב.
ספר הימים ובעיקר
הלילות של אור ירח.
עוד דף של רגשות הלב
שעדין עוד כואב.

רמי קטן
מתוך הספר: רק אליך