משרד התקשורת
לשכת היועצת המשפטית
27/8/06
לכבוד
ג'נין ווסברג
מנהלת שירות לחולים, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
שלום רב,

 

הנדון: הנגשת מתקני טלפון ציבורי לנכים – מענה ביניים

 

1. מכתבך לשר התקשורת מיום 30/7/06 הועבר לטיפולי; הנושא נמצא בבדיקת כל הגורמים הנוגעים בדבר, הן במשרד התקשורת והן בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שבמשרד המשפטים, וכשתסתיים הבדיקה יועבר אליכם מענה מלא בנושא.

2. עם זאת, מהבדיקה עד כה עולה כי סוגיית הנגישות הפיזית לטלפונים ציבוריים מוסדרת כבר כיום בכל הנוגע לטלפונים ציבוריים הממוקמים בבניינים ציבוריים; הוראת תקנה 8.26 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל 1970, קובעת כי טלפון ציבורי שהותקן בבניין ציבורי או מחוץ לו יהיה נגיש למתניידים בכיסאות גלגלים, ולבעלי לקויות שמיעה, בהתאם להוראות חלק 4 לתקן הישראלי העוסק בנגישות הסביבה הבנויה (ת"י 1918). באם נתקלתם בבעיה ספציפית בבניין ציבורי כלשהו אנא פנו לאגף הפיקוח במשרד התקשורת, אשר יפעל מול חברת בזק לוודא כי היא ממלאת אחר הוראות הדין. (רצ"ב בנספח, הגדרת התקנות מהו בניין ציבורי).

אשמח לעמוד לרשותך להבהרות נוספות

 

 

בכבוד רב,
ליאת גלזר, עו"ד
עוזרת ראשית ליועצת המשפטית