מדינת ישראל
האגף לפיקוח על קופות חולים
ושירותי בריאות נוספים
משרד הבריאות
ירושלים
16/8/06
לכבוד
ג'נין ווסברג
מנהלת שירות לחולים, האגודה הישראלית לטרשת נפוצה (ע"ר)
שלום רב,

 

הנדון: נגישות לאנשים בכיסאות גלגלים בקופות החולים

 

1. על פי החלטות ממשלה מספר 647 ו- 1553 חייבות כל קופות החולים להוציא סכום כולל של 03 מליון ש"ח מתקציב הפיתוח שלהן, למטרת הנגשת מבנים לנכים ומוגבלי תנועה כל שנה. כל קופה מחליטה היכן להשקיע את הסכום להנגשת נכים ובמה (מעלית, רמפה, שירותי נוחיות, דלפקים וכו'…) במבניה בהתאם לצורך.

2. לעניין חוק השוויון – פרק הנגישות אשר הועלה במכתבך, ב- 60/8/9 הוגשה טיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת לדיון. אנו מעריכים כי יעבור זמן מה עד אשר יעברו התקנות את הליך האישור. גם לאחר שהתקנות יאושרו תהיה קיימת "תקופת ביניים", עד שנת 8102. בתקופה זו יבוצעו התאמות הנגישות הנדרשות בהדרגה עד להנגשת כל המבנים בהתאם לתקנות.

3. על מנת לעזור ולתת מענה לטווח הקרוב יותר, נודה על קבלת רשימה מפורטת של מוסדות "בעייתיים" במיוחד מבחינת נגישות נכים בכל קופת חולים. עם קבלת הרשימה כאמור, אנו נפנה לקופות החולים בבקשה לתת קדימות להנגשת מוסדות ומבנים אלו במסגרת תקציב הפיתוח שלהן בהתאם להחלטות הממשלה ולאמור בסעיף 1 למכתבנו זה.

בברכה,
רויטל טופ – חבר טוב
היחידה לפיקוח על קופות חולים
ושירותי בריאות נוספים